Bakan Koca: Uzaktan sıhhat hizmeti başlıyor

Leila

Global Mod
Global Mod
Sıhhat Bakanlığı, uzaktan sıhhat hizmeti sunan ve sunacak sıhhat tesislerinin uyması gereken metot ve temelleri belirledi.

“Uzaktan Sıhhat Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik”, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle uzaktan sıhhat hizmetinin kapsamına, uzaktan sıhhat hizmeti sunacak sıhhat tesislerine müsaade verilmesine, uzaktan sıhhat bilgi sisteminin geliştirilmesine ve tescil edilmesine, sıhhat tesislerinin bu kapsamda denetlenmesine ait yöntem ve temeller düzenlendi.

Buna bakılırsa, uzaktan sıhhat hizmetlerinin sunumunda, Sıhhat Bakanlığınca üretilen yahut tescil edilerek kullanılması onaylanan yazılı, sesli yahut imajlı bağlantıya imkan sağlayan inançlı “uzaktan sıhhat bilgi sistemi” yazılımı kullanılacak. Yazılımın taban standartları Bakanlık tarafınca belirlenecek.

Sıhhat tesisi, sıhhat meslek mensubunun uzaktan sıhhat bilgi sistemine bağlanabilmesi için gerekli altyapı ve teknik donanım imkanlarını sağlayacak. Uzaktan sıhhat hizmeti sunumu için gerekli altyapı ve teknik donanım üzere konulara ait kriterler Bakanlık tarafınca tespit edilecek.

UZAKTAN SUNULABİLECEK SIHHAT HİZMETLERİ

Yönetmelikte, uzaktan sıhhat hizmeti sunumuna elverişli olmak kaydıyla sunulabilecek hizmetler de yer aldı.

Bu kapsamda, uzaktan sıhhat hizmeti talep eden kişi, hizmetin elverdiği ölçüde muayene edilebilecek. Kişinin tıbbi müşahede, izlem ve takibi ile değerlendirmesi yapılabilecek, teşhis edilmiş hastalıkları denetim edilebilecek ve şahsa tıbbi danışmanlık verilebilecek.

Uzaktan sıhhat hizmetinde konsültasyon yahut ikincil görüş talep edilebilecek. Gerekli durumlarda, şahsa bir sıhhat kuruluşuna fiziki olarak müracaat etmesi önerilecek.

Hastalıkların uzaktan idaresi ve takibi için kişinin kan şekeri ve kan basıncı üzere klinik parametreleri değerlendirilebilecek, tedavi ve ilaç idaresi sağlanabilecek.

Sıhhatin korunmasına ve takibine, sağlıklı hayatın desteklenmesine, psikososyal takviye hizmetlerinin sağlanmasına yönelik hizmetler verilebilecek.

E-REÇETE VE RAPOR DÜZENLENEBİLECEK

Sıhhat riski artan yahut ileri yaşlı şahısların fazlaca istikametli değerlendirmesi ve takibi yapılabilecek. Teknolojik imkanların elvermesi ve Bakanlıktan gerekli müsaadelerin alınması şartıyla şahıslara, Bakanlıkça belirlenen girişimsel yahut cerrahi operasyon hizmetleri sunulabilecek.

Endemik yahut epidemik salgınlarda ulusal nitelikteki kılavuzlar doğrultusunda bireylerin sıhhatinin korunmasına yönelik gerekli tıbbi süreçler yürütülebilecek.

Giyilebilir teknolojiler ve başka tıbbi aygıtlar ile sıhhat hizmeti talep eden kişinin sıhhat dataları ölçülüp takip edilebilecek.

Hastaya, tabip tarafınca e-reçete ve e-rapor düzenlenebilecek.

FAALİYET MÜSAADESİ

Uzaktan sıhhat hizmeti sunmak isteyen sıhhat tesisine gerekli kaideleri sağlaması halinde Bakanlıkça “uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaade belgesi” verilecek.

Faaliyet müsaadesi için sıhhat tesisi tarafınca yapılan müracaatın, incelemelerin akabinde uygun görülmesi halinde uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaade evrakı düzenlenecek. Faaliyet müsaade dokümanında, faaliyet alanı ve sonları belirtilecek.

Uzaktan sıhhat hizmeti sunmakta olan sıhhat tesislerinin, en geç 6 ay ortasında “uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaade belgesi” alması gerekecek.

Bakanlığa bağlı sıhhat tesisleri için Bakanlık resen uzaktan sıhhat hizmeti faaliyet müsaadesi verebilecek.

Sıhhat tesisleri, Sıhhat Bakanlığından müsaade almadan ve sıhhat hizmeti sunmaya yetkili olmadığı bir alanda uzaktan sıhhat hizmeti veremeyecek.

Uzaktan sıhhat hizmeti sunumu esnasında elde edilen şahsi datalar, ilgili mevzuat dışında işlenemeyecek ve aktarılamayacak.

Milletlerarası sıhhat turizmi yetki evrakı almış sıhhat tesislerince, ilgili mevzuatı çerçevesinde memleketler arası sıhhat turizmi ve turistin sıhhati kapsamında uzaktan sıhhat hizmeti verilebilecek.


UZAKTAN SAĞLIK HİZMETİ BAŞLIYOR
Uzaktan Sağlık Hizmetinin Sunulmasına Dair Yönetmelik yayınlandı. Bakanlığımız, sağlık kurumunda hasta olarak bizzat bulunmadan, çağdaş bilişim teknolojileri kullanarak sağlık hizmeti almanın kurallarını belirledi. Uygulama zaman kaybını önleyecek.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) February 10, 2022
Okumaya devam et...
 
Üst