Çocuklarda Bıngıldak (Fontanel) Değerlendirmesi

Leila

Global Mod
Global Mod
Normal fontaneller biçim ve kapanma mühleti açısından olağan çocuklarda epey çeşitlilik gösterir. Bir fontanelin olağandışı olup olmadığının anlaşılabilmesi için birinci başta olağan fontanel ve varyasyonlarının fazlaca uygun bilinmesi gereklidir. Klinik değerlendirmede en çok ön fontanel kullanılır. Yenidoğan devrinde altı tane fontanel vardır ve ön fontanel en bariz ve büyük olanıdır. Ön fontanel çoğunluklar 2.5 cm genişliğinde baklava dilimi biçimindedir. Klinikte ön ve art fontanellerin kıymetlendirilmesi daha fazla değer arz eder. Yenidoğanın fontanel muayenesi nörogelişimsel değerlendirmenin temelini oluşturur. Yenidoğan baş muayenesi baş biçimi, baş etrafı, suturların üst üste binmesi, ön fontanel ve art fontanelin boyutlarının kıymetlendirilmesi ile yapılır. Fontanel muayenesi çocuk sakin, ağlamazken ve dik durumdayken yapılır. Fontanellerin erken ya da geç kapanması bir kadro hastalıkların ve sendromların bir kesimi olarak karşımıza çıkar. Akondroplazi, hipotiroidizm, Down sendromu, baş içi basınç artışı ve rikets fontanelin geniş bulunmasına ya da kapanmasının gecikmesine niye olan bir epeyce hastalıktan bazılarıdır. Olağan bir fontanelde dik konumda yapılan muayenede hafifçeçe kalp atışı üzere yükselme ve alçalma olabilir. Şiddetli bir pulsasyon alınıyor olması önemli bir hastalığın bulgusu olabilir. Fontanelin kabarıklığı menenjit üzere intrakranial basınç artış ile giden hastalıkların ipucu olabileceği üzere fontanel çöküklüğü de dehidratasyon üzere sıvı istikrarının bozulduğu hastalıkların bir işaretçisi olabilir. Fontanelin değerlendirilmesinde fizik muayeneye ek olarak kan testleri, transfontanel ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve manyetik rezonans görüntüleme biçimleri kullanılmaktadır.Kan testlerinde kalsiyum, fosfor,alkalen fosfataz, d vitamini, parathormon, tiroid işlev testleri kesinlikle değerlendirilmelidir. Çocuklarda d vitamini seviyesi olağan snırlarda ise bıngıldağın erken kapanması durumunda kollayıcı d vitamini kullanmasının kesilmesine gerek yoktur. en çok merak edilen durumlardan biri de fontanellerin kapanma devridir. Ön fontanelin 3.ay ile 18 ay içinde kapanması gerekir. 3.aydan evvel yahut 18. aydan daha sonra kapanması durumunda kesinlikle çocuk hekiminin değerlendirmesi gerekmektedir.

Okumaya devam et...
 
Üst