Covid-19 niçiniyle hayatını yitiren 554 sıhhat çalışanı anıldı

Leila

Global Mod
Global Mod
Türk Tabipleri Birliği (TTB), 72. Büyük Kongresi’nde, Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun hayatını yitirdiği 1 Nisan’ın “Covid-19 niçiniyle Kaybettiğimiz Sıhhat Çalışanlarını Anma Günü” olarak belirlenmesi sonucu çerçevesinde Türkiye’nin her yerinde yitirilen 554 sıhhat çalışanı için hürmet duruşunda bulunuldu.

TTB’nin daveti doğrultusunda Türkiye’nin her yerinde sıhhat kurumlar önünde Covid-19 gayretinde hayatını yitiren sıhhat çalışanları için anma aktiflikleri ve basın açıklamaları yapıldı. Etkinliklerde, hayatını yitiren sıhhat çalışanlarının fotoğrafları ve karanfiller taşındı, Covid-19’un meslek hastalığı sayılması talebi bir kere daha dillendirildi. Anma etkinliklerinde TTB’nin hazırladığı ortak açıklama okundu.

“Ülkemizde Covid-19 niçiniyle bu vakte kadar 550’nin üzerinde sıhhat çalışanı, 200’ün üzerinde doktor hayatını kaybetmiş hala de hastalanmakta/hayatını yitirmektedir. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında yitirdiğimiz sıhhat çalışanlarını anıyor, anıları önünde hürmetle eğiliyoruz. Biz onların anılarını yaşatmaya, bu salgınla hakikat temelde çaba etmeye devam edeceğiz, buna kelam veriyoruz” denilen açıklamanın devamında,

“Ne yazık ki yöneticiler pandemi bitmiş üzere davranmasına karşın hala doktorlar, sıhhat işçileri, yurttaşlar hayatını yitirmektedir. Tüm bilimsel gerekliliklere karşın esirgeyici sıhhatin öncelendiği birinci basamak yerine kinci ve üçüncü basamaklarda salgını karşılamanın bunda tesiri epey büyüktür. Salgının ikinci ve üçüncü basamakta karşılanması ile birlikte, sıhhat çalışanları pandemi sürecinde büyük bir riskle yüz yüze gelmiştir” sözleri kullanıldı.

“HEKİMLERİ KORUYAMAYAN, TOPLUMU DA KORUYAMAZ”

Sıhhat çalışanlarını, tabipleri koruyamayan bir salgınla gayret siyasetinin toplumu da koruyamayacağı belirtilerek, “Gerçek bilgilerden hayli uzak olduğunu belirttiğimiz resmî sayılarla dahi Türkiye’de bu güne dek hastalanan yurttaşlarımızın sayısı 15 milyona, kaybettiğimiz yurttaşlarımız ise 100 bine yaklaştı.Bu salgını bilimsel unsurlarla yönet(e)meyenlere karşın ömürlerini yitirme değerine uğraş eden tüm meslektaşlarımıza, sıhhate emek verenlere verebileceğimiz en kuvvetli kelam: Toplum sıhhatini onlara bırakmayacağımız, bilimin gereklerini yapacağımız, doğruları söylemekten asla vazgeçmeyeceğimizdir” denildi.

“SAĞLIK ÇABASI SİZE BIRAKILMAYACAK KADAR DEĞERLİDİR”

Topluma ve tabiplere yemin ettikleri hatırlatılan açıklamada şu tabirler kullanıldı:

“Kaybettiğimiz mesai arkadaşlarımızın ailelerine bile hürmetsizlik edip ‘Covid-19’un Meslek Hastalığı Sayılması’ için illiyet bağı isteyenler; pandemi sürecinde istediğimiz 120 gün yıpranma hissesini bize fazlaca bakılırsanler; ‘Giderlerse gitsinler’, ‘Gidişleri olsun da dönüşleri olmasın’ diyebilecek kadar minnetsiz olanlar bilsinler:

Kaybettiklerimizin haklarını sormak; emek verenlerimizin haklarını korumak için gitmiyoruz, kalıyoruz! Sıhhat çabası size bırakılamayacak kadar kıymetlidir, hayatın özüdür, topluma karşı sorumluluğumuzdur. Topluma kelamımız var, doktorlara kelamımız var: Gitmeyeceğiz. Sizin, bizim, hepimizin sıhhati için, emeğimiz için söyleyecek kelamımız var.

“HEDEF GÖSTERMEYE, İTİBARSIZLAŞTIRMAYA ÇALIŞIYORSUNUZ”

Açıklamada ayrıyeten toplumun ve sıhhat çalışanlarının haklarını müdafaası, Covid-19’un illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı sayılması, çalışma şartlarının düzeltilmesi, yıpranma hissesinin uygulanması, sıhhatte şiddeti önleyecek kanunların çıkarılması talepleri yenidenlanarak, “İsteklerimiz o kadar güç mu ki bizleri gaye göstermeye, itibarsızlaştırmaya, toplumla karşı karşıya getirmeye çalışmayı; haklarımızı vermeye tercih ediyorsunuz?” diye soruldu.

Okumaya devam et...
 
Üst