Hastane ve poliklinikler 8 Şubat’ta açık mı? Tabipler niye grevde?

Leila

Global Mod
Global Mod
TTB’nin başlatmış olduğu, sıhhat meslek örgütlerinin takviye verdiği etkinlikler çerçevesinde 8 Şubat Salı günü, doktorlar ve sıhhat çalışanları hak ettikleri fiyatlar ve çalışma şartlarına, sıhhatte şiddete rağmen faal yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak meselelerinin tahliline dikkat çekmek için grev yapacak. 8 Şubat’ta acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak, ağır bakım ve yatan hastalara verilenler haricindeki tüm hizmetler duracak.

Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) başlatmış olduğu ve sıhhat meslek örgütlerinin desteklediği hareketler çerçevesinde, “Hakkımız olanı alana kadar uğraşa devam” sloganı ile bir günlük grev aktifliği yapılacak.

YARIN HASTANE VE POLİKLİNİKLER AÇIK MI?

8 Şubat Salı günü, Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak, ağır bakım ve yatan hastalara verilenler haricindeki tüm hizmetler duracak.

* Covid-19 yahut Covid-19 kuşkusu ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; öbür hastalarımıza nöbet tertibinde sıhhat hizmeti verilecek.

* Sıhhat hizmeti sunulan tüm ünitelerde, acil teşhis ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler aksiyon müddetince gerektiğinde nazaranvli doktorlarca destek edilecek.

* Ağır bakım hastalarının -eylem niçiniyle- tedavilerinde hiç bir aksamaya yol açılmaması için her zamanki hassaslıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

* Acil ve riskli hamilelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sıhhat hizmeti sunulmaya devam edilecek.

HEKİMLER niye GREVDE?

TTB’nin başlatmış olduğu, sıhhat meslek örgütlerinin takviye verdiği etkinlikler çerçevesinde 8 Şubat Salı günü “Hakkımız olanı alana kadar çabaya devam” sloganı ile grev aktifliği yapılacak. Bir günlük grev ile tabipler ve sıhhat çalışanları, hak ettikleri fiyatlar ve çalışma şartlarına, sıhhatte şiddete rağmen faal yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak problemlerinin tahliline dikkat çekmeyi amaçlıyor.
TTB’den yapılan açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV aktifliği emeğimize, geleceğimize, halkın sıhhat hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir ikaz G(ö)REV’idir” denilerek grev müddetince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak tedbirler ve verilecek hizmetleri duyurdu.

“VATANDAŞLARIMIZA POLİKLİNİKLERE GELMEMELERİNİ ÖNERİYORUZ”

Bir televizyon programına katılan İstanbul Tabip Odası Lideri Prof. Dr. Pınar Saip, 8 Şubat günü vatandaşların polikliniklere gelmemeleri davetinde bulundu.

“İstifalar ve göçlerin fazlaca artması, 5 dakikada 1 muayenelerin artık çekilmez olması, özel hastanelerde işverenlerin ciro baskıları, iş yeri tabiplerinin iş yeri sahiplerinin dediklerini yapmak zorunda kalmaları ve gerçek fiyatları yapmak zorunda kalmaları… Bütün bunların sonunda aralık ayında bir uygunlaştırma yapılacağı söylenmişti. Bunu da Sıhhat Bakanı ve Cumhurbaşkanı epeyce rencide edici bir biçimde söylemişti Yasa teklifi bütün partilerin takviyesiyle çıktı fakat geri çekildi ve tekrar da gündeme gelmedi. Biz bunun yetersiz olduğunu söylemiş olduk. Tabiplerin bir kısmını ilgilendiriyordu, öbür sıhhat çalışanlarına bir katkı sağlamıyordu. Biz bunun daha da genişletilmesini beklerken hiç gündeme getirilmedi” dedi.

Yarın için hastaları uyaran Prof. Dr. Saip, “Diyaliz hastaları, kanser hastaları, acil çocuk, acil hamile ve acil hastalar ve yatan hastalar haricinde polikliniklere gelinmemesini öneriyoruz” dedi.

Okumaya devam et...
 
Üst