“Her gün 360 erkek, 275 bayan kanser tanısı alarak çabaya başlıyor”

Leila

Global Mod
Global Mod
Milletlerarası Kanser Araştırma Ajansı (IARC) dünya kanser istatistiklerini en son 2020’de kamuoyu ile paylaştı. İstatistiklere bakılırsa Türkiye’de 233 bin şahsa kanser tanısı konduğunu, bunun da 132 bin erkek (yüzde 56,6) 101 bininin bayan (yüzde 43,4) olduğunu söyleyen Tıbbi Onkoloji Uzamanı Prof. Dr. Bala Başak Öven, “Bu bilgilere bakılırsa, her gün 360 erkek, 275 bayan kanser tanısı alarak uğraşa başlıyor” dedi.

Dünya Sıhhat Örgütü’nün bir alt kuruluşu olan Milletlerarası Kanser Araştırma Ajansı (IARC), bilgilerine nazaran, kanser olayları her geçen yıl dünya çapında artış göstermeye devam etmekte.

Batı toplumlarında her yıl 250 ila 350 bireyden birinin kanser tanısı aldığı bilgisini veren Tıbbi Onkoloji Prof. Dr. Bala Başak Öven, “60 yaşın üstündeki kümede ise kanser sıklığının arttığı ve her 300 şahısta 4-5 civarına yükseldiği görülüyor. Ülkemizde kesin istatistikler bulunmamakla bir arada insidansın bunun yarısı kadar olduğu iddia ediliyor” diye konuştu.

“BU KANSERLER TÜM KANSERLERİN YÜZDE 50’Den çokSINI OLUŞTURUYOR”

Türkiye’de en sık görülen birinci 5 kanser çeşidi akciğer kanseri, göğüs kanseri, bağırsak kanseri, prostat kanseri ve tiroid kanseri olduğunu ve bu 5 kanser çeşidinin, tüm kanserlerin yüzde 50’den çoksını oluşturduğunu işaret eden Prof. Dr. Bala Başak Öven, kelamlarına şöyleki devam etti:

“Erkeklerde birinci beş sırada akciğer, prostat, bağırsak, mesane kanseri ve mide kanseri yer alıyor. Bayanlarda ise göğüs, akciğer, bağırsak ve rahim kanseri olarak sıralanıyor. Göğüs kanseri bayanlarda en sık görülen kanser çeşidi olup her 8 bayandan 1’i hayatı boyunca göğüs kanserine yakalanabiliyor.

bir daha sigara içiminin bayanlar içinde da artmasıyla birlikte her iki cinsiyet için de akciğer kanseri en sık can kaybına niye olan kanser tipi olarak görülüyor. Tarama testlerinin yaygın kullanılmasıyla birlikte bağırsak kanserleri ve göğüs kanserlerinin sıklığı son senelerda artmış görünüyor. Lakin beraberinde hastalara daha erken evrelerde teşhis konabildiğinden tam güzelleşme oranları da birlikteinde artıyor.”


KANSERDEN KORUNMAK İÇİN UYULMASI GEREKEN 3 KURAL

Sayılar bu biçimdeyken hala hastaların dörtte birine yaygın evrede teşhis konulabildiğine dikkat çeken Prof. Dr. Bala Başak Öven, vaktinde ve hakikat teşhisin değerinin her geçen gün daha da kıymet kazandığını söylemiş oldu.

“Kanserde tahminen tedaviden daha değerli olan mevzu kanserden korunmaktır” diyen Prof. Dr. Öven, “Kanserden korunmak için uyulması gereken üç kuralın başında; kanser yapan hususlardan uzak durmak, tertipli antrenman yapmak, sağlıklı beslenme ile kanser sıklığını rahatça yarıya indirebilir” tabirlerini kullandı.

KANSER ARTIM ÖNLENEBİLİR VE TEDAVİ EDİLEBİLİR BİR HASTALIK

Teşhis, tarama araçları ve tedavide yaşanan gelişmelerle kanserin günümüzde artık önlenebilir ve tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyleyen Prof. Dr. Bala Başak Öven, şu ayrıntıları verdi:

Bilhassa son senelerda kanser tedavisinde çığır açan yeni gayeye yönelik tedaviler ve immunoterapilerle hastalarımızın ömür kalitesi bozulmadan uzun hayat müddetleri elde edilebiliyor. İmmunoterapiye cevap veren hastalarda daha yüksek oranlarda sağ kalım elde edilebiliyor.

Prof. Dr. Öven, bilhassa akciğer kanserli hastalarda her 3 hastadan birinde 5 yılın üzerinde sağ kalımlar görüldüğüne de dikkat çekti. DHA

Okumaya devam et...
 
Üst