Obez Çocuklarda Gelişen Metabolik Sendrom

Leila

Global Mod
Global Mod
Çocukluk çağı obezitesi bilhassa ve tüm dünyada 21. yüzyılda giderek artan en değerli çocuk sıhhati sıkıntılarından biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Hastalığıngörülme sıklığı bilhassa son 30 yılda değerli ölçüde artmıştır. Obezite çocukluk çağında birinci 1 yaşta, ömrün 5-6. yılında ve ergenlik periyodunda besbelli bir artış göstermektedir. Obez çocukların 1/3’ünün ve obez ergenlerin yaklaşık %80’inin erişkin devirde de obez oldukları görülmüştür. Türkiye’de çocukluk çağında obezite görülme sıklığı Amerika ve bir epey Avrupa ülkesindekine emsal biçimde %3,7 ile %15,4 olarak bulunmuştur. Obezite genetik ve genetik olmayan bir epey faktörün tesiriyle ortaya çıkan klinik bir durumdur. Çocukluk çağı obezitesinin ortaya çıkmasında en değerli tesir karbonhidratlar ve yağda yüksek oranda olan güç yoğunluğu fazla ancak protein, vitamin, mineraller ve sağlıklı mikronütrienlerden yoksul besinlerin tüketimidir. Fizikî aktivitenin günümüzde giderek azalması sırf erişkin değil çocukluk çağı obezitesinin de en değerli niçinlerinden birisidir. Obezite birlikteinde bir hayli sıkıntıları getirmektedir. Çocukluk çağı obezitesi kardiyovasküler hastalıklar, hipertansiyon, tip 2 diyabet, yağlı karaciğer, ortopedik problemler ve kendine inançta azalma üzere bir epey kısa periyot ve uzun periyot sıhhat meselelerine yol açmaktadır. Obez bireylerde insülin direnci görülme sıklığı olağan kilolu çocuklara bakılırsa manalı seviyede daha yüksektir. Obezite ile bağlantılı en yaygın görülen metabolik bozukluk insülin direncidir. Obez çocuklarda trigliserid, LDL ve total kolesterol kıymetlerinin yükselmesi ve bununla birlikte HDL kolesterol bedellerinin düşmesi çocukluk çağında kardiyovasküler hastalıkların riskinin değerli ölçüde artırmasına niye olmaktadır. Çocukluk çağı obezitesinde kan basıncı yüksekliği %16.6-39.7 içinde görülebilmektedir. Çocukluk çağında metabolik sendrom, obezite, insülin direnci, dislipidemi ve hipertansiyondan 3’ünün varlığı olarak tanımlanmaktadır. Artan obezite sıklığı ile bir arada hem Metabolik sendrom birebir vakitte Metabolik sendrom bileşenlerinin görülme sıklığı giderek artmaktadır. Olağan popülasyonda Metabolik sendrom sıklığı %3-4 civarındayken obez çocuklarda %28-30 oranında görülmektedir. ötürüsıyla obez çocuklarda Metabolik sendrom görülmesi açısından değerli bir risk artışı vardır.

Okumaya devam et...
 
Üst