Öpücük Hastalığında Şimdiki Bilgiler

Leila

Global Mod
Global Mod
Epstein-barr virüsü (EBV) öpücük hastalığına yol açmaktadır. Bu hastalık sık görülmekte ve toplumun büyük bir çoğunluğu hayatları boyunca bu hastalığı geçirmektedir. Dünya nüfusunun %95’inin EBV virüsü ile karşılaştığı bilinmektedir.


 • Epstein-Barr virüsü çarçabuk bulaşım gösterir.


 • Tükürük ve başka beden salgıları ile bulaşır.


 • Bebeklik devrinden itibaren her yaşta görülür.


 • EBV enfeksiyonunu geçiren birey bu virüsü bedenden atamaz ve virüs ömür uzunluğu bedende kalır.
EBV temel olarak tükürükle bulaşır. Virüsler yutak ve tükürük bezine yerleşir. Hastalık geçirdikten daha sonra, haftalar ve aylarca virüs yayılmaya devam eder. Asemptomatik taşıyıcılık sıktır. Öpücük hastalığının kuluçka mühletinin 30-50 gün olabileceği bilinmektedir.

Latent bir virüs enfeksiyonuna dönüşen öpücük hastalığının ne vakit ve hangi klinik tablo ile karşımıza çıkacağı konusundaki ayrıntılarımız sonludur.

Öpücük hastalığını çocukluk periyodu hastalığı olarak pahalandırmak ve ‘hastalık olurda geçer’ yaklaşımı ile yorumlamak kusurludur.

Klasik kitaplarda bu hastalığın sıklıkla gençlerde görüldüğü ve ilerleyen yaşla birlikte görülme sıklığının azaldığı belirtilmektedir.

Öpücük hastalığının görülme yaşı toplumlara nazaran değişmektedir. Afrika ülkelerinde hastalık bebeklik ve erken çocukluk hastalığı iken, gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde öpücük hastalığı bebeklik ve çocukluk periyodunda görülmektedir.

Çocuklarda öpücük hastalığının klasik belirtileri;


 • Boğaz ağrısı,


 • Ateş,


 • Halsizlik,


 • Boyun ve koltukaltı lenf bezlerinde büyüme,


 • Dalakta büyüme,


 • Kimi hastalarda döküntülerin olmasıdır.
Hastalarda bu belirtilerin bir ve ya birkaçı görülebilir. Hastalığın görülme yaşı küçüldükçe klasik belirtileri tanımlamak zordur. Bu çocuklarda belirtiler ateş, halsizlik ve boğaz ağrısı biçiminde seyreder ki birden fazla sefer üst teneffüs yolu enfeksiyonu ile karıştırılabilir.

Konjentinal EBV enfeksiyonu azdır. Bebeklik periyodunda enfeksiyon yavaşça ve belirtisiz enfeksiyon halinde seyir gösterir.

Öpücük hastalığında klinik meselesiz seyreder. Akut belirtiler 1-2 hafta ortasında kaybolur. Halsizlik ise aylarca devam eder. Öpücük hastalığı seyrinde biroldukça hastalık gelişebilir;


 • Nörolojik sendromlar,


 • Hematolojik hastalıklar,


 • EBV’nin tutulum gösterdiği organa nazaran; zatürre, nefrit, pankreatit, mezanterik adenit,


 • Kalp ritim bozuklukları üzere hastalıklar görülebilir.
‘Çocuğumun öpücük hastalığı geçirdiğini ne vakit düşünmeliyim?’

Sorusunun cevabını vermek zordur. Şayet bebeklik ve erken çocukluk devrinde halsizlik şikâyeti devam ediyor ve sizi rahatsız eden belirtileri gözlemliyorsanız, hekiminiz ile bu mevzuyu gündeme getirmeniz gerekir.

Öpücük hastalığında;


 • Viral izolasyon rutin olarak uygulanamaz,


 • Teşhiste serolojik testler kıymetlidir,


 • Akut; yakın vakit da geçirilen ve eski enfeksiyonu tanımlamak için EBV antikorlarını incelemek gerekir.
Bu antikorlar, büyük çocuk ve erişkinlerde saptanırken, bebekler ve küçük çocuklarda negatif olabilir.

Hastalığın ikinci haftasında atipik lenfositler saptanabilir.

Tedavide;


 • Yatak istirahati,


 • Aktivite sınırlaması önerilir.
Komplike olaylarda; Antiviral tedavi, kortikosteroid (kısa süreli) uygulanabilir.

Hastalığın güzelleşme mühleti 6 aya kadar uzayabilir.

Öpücük hastalığından korunma da; EBV aşısı kıymetlidir.

EBV aşısı ile ilgili ağır çalışmalar yapılmaktadır.

Bilindiği üzere EBV enfeksiyonu yalnızca öpücük hastalığı olarak seyretmemektedir. EBV’nin niye olduğu epey önemli klinik tablolardan korunmada aşının bedeli tartışılamaz

EBV virüs enfeksiyonu ülkemizde sıklıkla bebeklik ve erken çocukluk devrinde geçirilmektedir. Bu yaş kümesinde klinik tabloların meçhullüğü, laboratuvar testlerin yetersizliği teşhiste önemli yanlışlara niye olmaktadır.

Günümüzde EBV’nin niye olduğu önemli klinik tablolar tanımlanmaktadır. Maalesef bu husus da yapılan ağır çalışmalar çabucak hemen EBV’nin niye olduğu tablolara açıklık getirememiştir.

Sonuç olarak EBV enfeksiyonu geçiren çocuk ve ergenlerin yakın takibi kıymetlidir.

Okumaya devam et...
 
Üst