Sağlam Çocuk İzlemi

Leila

Global Mod
Global Mod
Bir çocuğun sağlıklı bir birey olarak yetişmesi için doğumdan itibaren büyüme gelişmesinin tertipli izlenmesi gerekmektedir. Sıhhat halinin devamı için gerekli izlem, tetkik ve destekler uygulanmalı. Hastalık açısından risk oluşturacak durumlar belirlenmeli ,var ise rutin taramalar yapılmalı, gerekli hami tedbirler erkenden alınmalıdır. Çocuk sıhhati ve hastalıkları branşının ve aslında bütün tıbbın temeli hami hekimliktir. Bu bağlamda doğumdan itibaren başlayan rutin bir takip süreci olmalıdır.

Her rutin muayenede çocuğun kilo, uzunluk ve baş etrafı (ilk 3 yaş) ölçümleri yapılmalı, standart büyüme eğrilerinde ve çocuğun potansiyeline nazaran değerlendirilmelidir. 3 yaş daha sonrası kan basıncı denetimi unutulmamalıdır. Beslenme , uyku sistemi, tuvalet alışkanlıkları, şahsi paklık, konut içi kazalara karşı alınacak tedbirler ve aile içi ortam (psikososyal durum, şiddet vs) hususları her izlemde kesinlikle konuşulmalıdır. Esirgeyici sıhhat uygulamaları ortasında en tesirli olanı kuşkusuz aşılardır. Ulusal aşı takvimine uygun aşılar uygulanmalı, takvim dışı aşılarla ilgili aileye bilgi verilmelidir. Aşılar ile ilgili ailelerin korkuları giderilmeli, aşı daha sonrası görülen istenmeyen tesirler ile ilgili aileye kesinlikle bilgi verilmeli , yapılacaklar konusunda aile aydınlatılmalıdır. Gereksiz aşı ertelemesi yapılmamalı, her izlem kaçırılmış aşı için fırsat olarak değerlendirilmelidir.

Doğumu izleyen 2-7 gün ortasında beslenme ve sarılık denetimi, metabolik tarama ve işitme taraması yapılmalı. Birinci 6 ay takipler aylık, daha sonrasında beslenme durumuna bakılırsa 3 ay yada daha kısa ortalarla olmalıdır. 1 yaş daha sonrası 3 yaşa kadar 6 aylık takipler daha sonrasında yıllık olarak devam etmelidir. Bu takip sıklığı en az olup her bebeğin izlem takvimi gereksinime nazaran bir daha düzenlenmelidir.

Birinci ayda doğumsal kalça çıkığı açısından kalça ultrasonu ,doğumsal katarakt açısından beğenilen red refle (kırmızı ışık) testi bakılmalıdır.3.aydan itibaren birinci 1 yaşta bir kere kesinlikle göz tabibi muayenesi yapılmalıdır. 6.ayda kan sayımı ,demir ferritin seviyesi,tam idrar tetkiki , d ve b12 vitaminleri, tiroid işlevleri bakılmalıdır.1 yaş daha sonrası diş doktoru denetimi en geç 3 yaşında olmak üzere yıllık yapılmalıdır.

Çocuk sıhhati ve gelişimi ,çevre ve bilhassa anne sıhhatinden başka bedellendirilemez. Sağlam çocuk takibinin sürekliliği ve randımanı için aileyle kurulan irtibat fazlaca kıymetlidir. Aileleri bilgilendirirken dikkatli olmalı, onlara kılavuzluk yaparken soruları tasa ve paniğe yol açmadan cevaplanmalıdır. Çocuğun gelişimi ve ruh sıhhati için inançlı bağlanma, yaşa uygun oyuncak seçimi, 6.aydan itibaren yaşa uygun kitap okuma konuşulmalıdır. Konut ve uyku tertibi, çocuğun karakterine yönelik davranışlarını gerçek kıymetlendirme ve dengeli davranma bahislerinde aileye tekliflerde bulunulmalıdır.

Okumaya devam et...
 
Üst