Sağlıkçılara şiddet sorunu Meclis gündeminde

Leila

Global Mod
Global Mod
CHP Genel Lider Yardımcı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, sıhhatte şiddetin ana sebebinin hasta ile doktoru karşı karşıya getiren Sıhhatte Dönüşüm Sistemi olduğunu söylemiş oldu. İlgezdi, “Sistemin yönetimsel meseleleri büyük açmazları ve yarattığı kaos sonunda hastalar karşılarında sistemi kuran siyasetçileri değil de sistemi uygulamak zorunda kalan işçileri, tabipleri, sıhhat işçilerini buluyor” dedi. İlgezdi, siyasetçilere de sağlıkçıları değersizleştirmemeleri davetinde bulundu.

CHP Sağlıktan Sorumlu Genel Lider Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, sıhhatte şiddet ve malpraktis mevzularını da içeren torba teklifin Adalet Kurulu görüşmelerine katılarak, teklifin sıhhatte şiddeti önlemeye yönelik kısmının eksik ve yetersiz olduğunu ortaya koydu.

TORBA KANUN İKTİDARIN CİDDİYETİNİ GÖSTERİYOR

CHP’li Akkuş İlgezdi, sıhhatte şiddet ve malpraktis hususlarıyla bayana yönelik şiddet ile ilgili düzenlemenin tıpkı torba ile gelmesini eleştirerek, “Ülkemiz için bu kadar kıymetli sorun içeren mevzuların farklı ayrı özel kanun düzenlemeleri olarak aslında gelmesini umut ederdik. Bu düzenlemelerin bir torba teklifle gelmesi iktidarın mevzuya bakış açısının ciddiyetini ve nasıl baktığını da gösteriyor” açıklamasını yaptı.

SAĞLIKÇILARIN ŞİDDET KAYGISI

Bugün sıhhat hizmetlerinden hem hizmet alan hastaların hem hizmet veren tabiplerin şad olmadığının altını çizen Genel Lider Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, “Gelinen noktada da görüyoruz ki cezasızlığın kararı doktorlar ve sıhhat işçileri mesleğini icra ederken ‘Şiddete uğrayacak mıyım?’ diye dert duyar oldular” dedi.

İlgezdi sıhhatte şiddet niçiniyle doktorların, sıhhat çalışanlarının öldüğü, hasta-hekim münasebetinin önemli halde yaralandığı kaydederek, “Bu tablo ideolojik tercihlerle şekillenmiş ve ülkemizin gerçekleriyle bağdaşmayan sıhhat politikalarınızın acı kararıdur” dedi.

SİYASETÇİLER SAĞLIKÇILARI DEĞERSİZLEŞTİRMEMELİ

Sıhhatte şiddetin önüne geçilmesi için yasal düzenlemelerin tek başına kâfi olmayacağını hatırlatan CHP’li Gamze Akkuş İlgezdi, “elbet, şiddetin ruhsal, sosyolojik biroldukça boyutu var fakat evvela işe, siyasetçilerin doktor ve sıhhat çalışanlarını değersizleştirmeye yönelik bütün telaffuzlarını, tavır ve davranışlarını terk ederek başlamak gerekiyor. Bu değersizleştirme iktidarınız sürecinde başlamıştır ve bugünlere gelmiştir” dedi.

Teklifin eksikliklerini de sıralayan Akkuş İlgezdi, “Teklifte sıhhatte şiddeti önleyici düzenlemeler tek bir hususa indirgenmiş, bütüncül bir halde yaklaşım yok. bir daha teklifte şiddetle karşılaşmış sıhhat çalışanının rehabilitasyonuyla ilgili bir düzenleme yok” diye konuştu.

Gamze Akkuş İlgezdi düzenlemenin “malpraktis” konusunda da kâfi olmadığı ortaya koyarak, Malpraktis konusuna karşı oluşturulan Mesleksel Sorumluluk Heyetinin yapısı sorunu çözmekten epeyce uzak görünüyor. Zira mevcut düzenlemede konseydeki 7 bireyden yalnızca 2’si hekim. Sıhhat Bakanlığına bağlı kurulacak ve bürokrat yüklü olacak Kurul” dedi.

Malpraktis meselesini çözümek için oluşturulacak kuruluda meslek birliklerinin yer alması gerektiğini hatırlatan Akkuş İlgezdi, “halbuki bürokrasiye bu kadar yer verilmesi yerine, istikrarları daha gerçek kurup Türk Tabipleri Birliğinden, Türk Eczacılar Birliğinden, Türk Diş Tabipleri Birliğinden, Türkiye Barolar Birliğinden seçilen 1’er üyenin Heyetin yapısına dâhil edilmesi elzem. Bir öbür husus da Heyetin kararlarını verirken uyacağı ölçütler yetersiz ve muğlak kalmış olması” dedi.

KAMUCU ANLAYIŞ YOK

Teklifte kamucu bir anlayışın olmadığını da ortaya koyan Gamze Akkuş İlgezdi, “Teklifte 2010 yılından bu yana uygulanmakta olan Zarurî Özel Sigortacılık Sistemi’nin değiştirilmesine ait rastgele bir düzenleme teklif edilmemekte. Lakin bize nazaran olması gereken bu hususta bir kamu fonunun oluşturulmasıdır. Gelirleri tabiplerden değil, sıhhat kuruluşlarından sağlanacak bir kamu fonu oluşturularak özel sigorta ve reasürans şirketlerine giden mali kaynağın hayli azıyla bütün ziyanları karşılamak, sıhhat sistemini giderek daha az yanlışla hizmet verir hâle getirmek ve doktorların işlerini inançlı biçimde yapmalarını sağlamanın mümkün olduğunu belirtmek isterim” dedi.

Genel Lider Yardımcısı Gamze Akkuş İlgezdi, problemleri çözmek için bilimin odağında yeni bir sıhhat sisteminin kaide olduğunu söz ederek, “ Sonuç olarak, biz sıhhatte şiddeti önlemeye yönelik bu düzenlemenin gerekli ve olumlu lakin kâfi olmadığını, malpraktis konusundaki teklifin yaklaşımının yanlışlıklarını ortaya koyuyoruz. Bizi dinlerseniz, doktorların ve sağlıkçıların istediği üzere bir düzenleme ortaya çıkacaktır” diye kelamlarını bitirdi.

Okumaya devam et...
 
Üst