Sıhhat çalışanları 3 gün iş bırakıyor

Leila

Global Mod
Global Mod
Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş, sıhhat işçilerinin, ağır ve makus çalışma şartları ile sabit ödeme-performans ödemesi üzere mağduriyetlerin giderilmesi için 14-15-16 Mart tarihlerinde 3 gün iş bırakacağını duyurdu.

Sıhhat işçileri, ağır ve makûs çalışma şartlarını 14 Mart Tıp Bayramı’nda, Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Kent Hastanesi önünde protesto edecek.

“ÇALIŞMA BARIŞINI BOZAN UYGULAMALARA SON VERİN”

Birleşik Kamu-İş’e bağlı Genel Sağlık-İş, sıhhat işçilerinin ağır ve berbat çalışma şartları ile sabit ödeme / performans ödemesi üzere sıhhat çalışanlarının mağduriyetine sebep olan ve çalışma barışını bozan uygulamalara son verilmesi gerektiğini, en düşüğü yoksulluk sonunun üzerine olacak biçimde, takım derecesine bakılırsa maaşlarda kademeli artış yapılması taleplerinde bulundu. Genel Sağlık-İş’in talepleri şöyleki;

*Lisans mezunları için 3600, tabiplere 7200 olacak biçimde tüm sıhhat işçilerini kapsayacak kademeli ek gösterge artışı yapılmalıdır.

*Sağlıkta şiddete son vermek için aktif ve caydırıcı bir Sıhhatte Şiddet Yasası acilen çıkarılmalıdır.

*Aile Hekimliği Mukavele ve Ödeme Yönetmeliği geri çekilmelidir.

*Yeterli sayıda sıhhat çalışanı istihdam edilmeli, işçi açığı kapatılmalıdır.

*Tüm sıhhat işçilerine geçmişe tesirli olarak yıllık 90 gün yıpranma hissesi hakkı verilmelidir.

*Covid-19 için tüm sıhhat çalışanlarına iş kazası meslek hastalığı kapsamında haklar veren özel bir düzenleme yapılmalıdır.

*Sağlık işçileri içinde farklı çalışma biçimlerine son verilmeli; takımlı, garantili çalışma biçimi sağlanmalıdır.

*Hekimleri büyük mağduriyetlere uğratan malpraktis davaları ile ilgili yasal düzenlemeler ivedilikle yapılmalıdır.

*Sağlık işçilerinin çocuk bakım sorunun tahlili için haftanın 7 günü, 24 saat kesintisiz hizmet veren bakımevi, kreş ve anaokulu düzenlemesi hayata geçirilmelidir.

*Sağlığı piyasalaştıran siyasetlere son verilmeli, Atatürk’ün başlatmış olduğu ulusal, kamucu ve halkçı sıhhat siyasetlerini yeniden hayata geçirilmelidir.”

“ACİL SERVİS, AĞIR BAKIM, DİYALİZ ÜZERE KISIMLAR AKSAMAYACAK”

Sendika, “Taleplerimizle ilgili farkındalık yaratabilmek ve taleplerimizin karşılık bulabilmesi, sıhhat işçilerinin ehemmiyetinin bir sefer daha anlaşılabilmesi için; 14, 15 ve 16 Mart 2022 tarihlerinde; acil hastalar, diyaliz hastaları, hamileler, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak ve öbür hastalara nöbet sisteminde sıhhat hizmeti verilecek biçimde, ülke genelinde 3 günlük iş bırakıyoruz” tabirlerine yer verdi.

DOKTORLAR DE G(Ö)REVDE OLACAK

Türk Tabipleri Birliği’nin 11 Ekim 2021 tarihinde ‘Emek Bizim, Kelam Bizim’ sloganıyla başlatmış olduğu aksiyonlar 14-15 Mart tarihlerindeki ‘G(ö)REV’ aksiyonu ile devam edecek. 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri bütün tabipler tüm Türkiye’de, bütün sıhhat kurumlarında aksiyonda olacak.

Okumaya devam et...
 
Üst