Sıhhat çalışanları 8 Şubat’ta 1 günlük greve gidecek

Leila

Global Mod
Global Mod
Türk Tabipler Birliği’nin (TTB) başlatmış olduğu ve sıhhat meslek örgütlerinin desteklediği hareketler çerçevesinde, tüm sıhhat çalışanları 8 Şubat Salı günü tüm Türkiye’de bir günlük Beyaz Greve (G(ö)EV) gidecek. Acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli hamileler, çocuk aciller, kanser hastaları, ağır bakım hastalarının bakımı aksamayacak, ağır bakım ve yatan hastalara verilenler haricindeki tüm hizmetler duracak.

TTB’nin başlatmış olduğu, sıhhat meslek örgütlerinin dayanak verdiği etkinlikler çerçevesinde 8 Şubat Salı günü “Hakkımız olanı alana kadar çabaya devam” sloganı ile grev aktifliği yapılacak. Bir günlük grev ile doktorlar ve sıhhat çalışanları, hak ettikleri fiyatlar ve çalışma şartlarına, sağlıkta şiddete karşın etkin yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi başta olmak sorunlarının çözümüne dikkat çekmeyi amaçlıyor.

TTB’den yapılan açıklamada, “Yapacağımız G(ö)REV etkinliği emeğimize, geleceğimize, halkın sağlık hakkına sahip çıktığımızı gösteren bir uyarı G(ö)REV’idir” denilerek grev süresince vatandaşların mağdur olmaması için alınacak önlemler ve verilecek hizmetleri duyurdu.

“HASTALAR TIBBİ ZARAR GÖRMEYECEK”

TTB’nin açıklamasına gore aşağıda belirtilenler haricinde ki tüm sağlık hizmetleri duracak;

* G(ö)REV etkinliğinde olduğu gibi eylem süresince acil hastalar, diyaliz hastaları, acil ve riskli gebeler, çocuk aciller, kanser hastaları, yoğun bakım hastalarının bakımı aksamayacak, yoğun bakım ve yatan hastaların tıbbi zarar görmemeleri için özel gayret gösterilecek

* Covid-19 veya Covid-19 şüphesi ile başvuranların poliklinik ve klinik tedavilerine devam edilecek; diğer hastalarımıza nöbet düzeninde sağlık hizmeti verilecek.

* Sağlık hizmeti sunulan tüm birimlerde, acil tanı ve tedavi endikasyonu olan hastaların bakımı aksatılmayacak. Acil servisler eylem süresince gerektiğinde nazaranvli hekimlerce takviye edilecek.

* Acil hizmetin verilebilmesi için sağlık kuruluşlarının acillerine ulaşım konusunda engel çıkarılmamasına özen gösterilecek.

* Yoğun bakım hastalarının -eylem niçiniyle- tedavilerinde hiç bir aksamaya yol açılmaması için her zamanki duyarlılıkla hizmetin sürdürülmesine dikkat edilecek.

* Acil ve riskli gebelere, diyaliz hastalarına ve kanser hastalarına sağlık hizmeti sunulmaya devam edilecek.

* Servislerde yatarak tedavi görmekte olan hastaların her türlü tıbbi işleminin aksatılmadan yürütülmesini sağlayabilecek sayıda sağlık çalışanı, mesai dışı sürelerde (gece ve hafta sonu nöbetleri, vb.) olduğu gibi servislerde hazır bulunacaktır.

Okumaya devam et...
 
Üst