Sıhhat işçileri 4 Şubat’a kadar müddet verdi

Leila

Global Mod
Global Mod
Eskişehir Bilecik Tabip Odası (EBTO) ve Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Eskişehir Şubesi üyesi sıhhat işçileri yaptıkları hareketle iktidarı uyardı. ‘Oyalama değil, hakkımızı istiyoruz’ diyen EBTO Lideri Nesrin Ekici, sıhhat işçileri ile ilgili düzenlemenin 4 Şubat tarihine kadar Meclise gelmemesi durumunda 8 Şubat’ta iş bırakma aksiyonu yapacaklarını deklare etti.

EBTO ve SES’e bağlı sıhhat işçileri, meselelerinin çözülmemesi halinde 8 Şubat’ta Türkiye genelinde iş bırakacak.

BİZLERLE ALAY EDİYORLAR

Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi Poliklinikler önünde toplanan EBTO ve SES üyeleri, ‘Beyaz nöbetteyiz’, ‘Yoksulluk değil haklarımızı istiyoruz’ formunda pankart ve ‘Covid19 meslek hastalığı sayılsın’, ‘5 dakikada muayene olmaz. Kâfi muayene mühletleri verilsin’ yazılı dövizler açarak, ‘Kurtuluş yok tek başına, ya daima birlikte ya hiçbirimiz’, ‘Sağlık grup işidir’, ‘Herkese ek artırım istiyoruz’, ‘Birleşe birleşe kazanacağız’ formunda slogan attı.

Haklarından vazgeçmeyeceklerini söz eden EBTO Lideri Nesrin Ekici, “Emeğimizle, tıpkı vakitte bizleri bölmeye çalışarak, oyuncak üzere oynamaya çalışıyorlar, adeta bizlerle alay ediyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz, reddediyoruz.

Bu niçinle, yakın bir devirde ikinci sefer, 26 Ocak’tan bu yana 4 Şubat ‘a dek haklarımız için nöbetteyiz. Gündemden düşürülmesine müsaade vermeyerek, ısrarla taleplerimizi dillendireceğiz. Düzenlemenin 4 Şubat’a kadar Meclis’e gelmemesi halinde ise 8 Şubat’ta grevde olacağız. Bu yapacağımız son tek günlük nazaranv hareketi olacaktır” dedi.

İNSANCA YAŞAYACAK FİYAT İSTİYORUZ

İsteklerinin epeyce sıradan ve tahlillerinin de fazlaca kolay olduğunu, oyalama değil haklarını istediklerini belirten Ekici taleplerini şöyle sıraladı:

* İnsanca yaşayacağımız temel fiyat istiyoruz.

* Emekliliğe yansımayan, ne vakit verileceği aşikâr olmayan ek ödemeler yerine, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, hakkımız olan fiyatlarımızı ve 7.200 gösterge istiyoruz.

* SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı, hangi toplumsal güvenlik kurumundan olursa olsun tüm emekli doktorların maaşlarının ömürlerini ekonomik ve toplumsal açıdan rahatlıkla sürdürebileceği düzeye çıkarılmasını istiyoruz.

* Emekli bulunmasına karşın çalışmak zorunda kalan tabiplerin maaşlarından kesinti yapılmamasını istiyoruz.

* Özel kesimde ciro baskısına, şirket kurdurma zorlamasına son verilmesini, teminatlı çalışma şartlarının oluşturulmasını istiyoruz.

* İşyeri tabiplerinin çalışma saatleri, atama ve fiyatlandırmaları konusunda tabip odalarının yetkili olmasını; iş ve gelir garantisi, mesleksel bağımsızlığının garanti altına alınmasını istiyoruz.

SALGIN MESLEK HASTALIĞI SAYILSIN

* İş garantisini ve tabir özgürlüğünü ortadan kaldıran ”Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği”nin geri çekilmesini; esirgeyici sıhhat hizmetlerinin kamu tarafınca kâfi ve inançlı şartlara kavuşturulan kamu binalarında, eksiksiz insan gücüyle, toplumun her kesitine eşit ve öncelikli sunulduğu birinci basamak sıhhat hizmeti vermek istiyoruz.

* Nitelikli tıp eğitimi ve uzmanlık eğitimi istiyoruz.

* Asistan tabiplerin asli işlerinin eğitimleri olduğunun kabul edilmesini, öteki bütün sorumluluklarına dair onlardan beklentilerin bunun önüne geçmemesini, ucuz emek sömürüsüne denk düşen uygulamalara son verilmesini istiyoruz.

* İnsanca çalışma şartları ve inançlı çalışma ortamları istiyoruz.

* TTB’nin yıllardır önerdiği ‘Sağlıkta Şiddet Yasası’nın bir an evvel çıkarılmasını, sıhhatte şiddetin sona ermesini istiyoruz.

* Covid-19’un bütün sıhhat çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Bütçenin kara deliği olan kent hastanelerinin kamulaştırılmasını istiyoruz.

Okumaya devam et...
 
Üst