Tabipler bir kere daha meydanlara çıktı

Leila

Global Mod
Global Mod
Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) Beyaz Buluşmalarına devam ediyor. Van’da yapılan açıklamada, “Demokratik bir ortamın olmadığı yerde sağlıktan bahsedemeyiz; sıhhatin olmadığı yerde de demokrasiden. Demokrasi ve insan hakları salt toplumsal ve ruhsal düzgünlük halimiz için değil bununla birlikte bedensel güzellik halimiz için de şayet olmazsa olmazımızdır” tabirlerine yer verildi.

Buluşma kapsamında birinci vakit içinderda Van-Hakkari Tabip Odası önünde bir basın açıklaması gerçekleştirildi. TTB’nin gerek pandemi devrinde gerekse de “Emek Bizim Kelam Bizim” aksiyon sürecinde düşmanlaştırma, suçlulaştırma uğraşlarıyla karşı karşıya kaldığını hatırlatan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, tüm bu baskı ortamına rağmen takviyesini hiç bir vakit esirgemeyen topluma teşekkür etti. Korur Fincancı şu biçimde konuştu:

“Demokrasi olmadan sıhhat olmaz. Sıhhat sırf bedensel, ruhsal, toplumsal değil; beraberinde siyasal güzellik halidir. Biz özgürce kendimizi tabir edemediğimizde, tartışamadığımıda yaşananlar bizi sağlıksızlığa mahkûm etmektedir. Demokrasiyi, barışı, insanca hayatı tesis etmek için çaba etmek zorundayız. Biz doktorlar halk sıhhatini korumak için çaba etmekten vazgeçmeyenleriz. Eninde sonunda biz kazanacağız.”

“SUNUM YAPTI”

Basın açıklamasının akabinde yapılan forumda ise Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı TTB’nin emek, demokrasi ve sıhhat hakkı çabasındaki yeri üzerine bir sunum yaptı. Sunum daha sonrası TTB’nin yürüttüğü gayret süreci değerlendirildi, doktorların ve sıhhat çalışanlarının önümüzdeki devir talep ve beklentileri lisana getirildi.

Beyaz Buluşma’ya TTB Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, Merkez Kurulu üyeleri Dr. Kazım Doğan Eroğulları, Dr. Onur Naci Karahancı ve Dr. Çiğdem Arslan, evvelki devir Merkez Kurulu Lideri Prof. Dr. Sinan Adıyaman ile Ankara, Batman, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Muğla, Muş, Şanlıurfa ve Van-Hakkari tabip odalarının yöneticileri ve emek-meslek örgütlerinin temsilcileri katıldı.

“SAĞLIK İÇİN DEMOKRASİ ŞART”

Van’daki Beyaz Buluşma’da Ankara Tabip Odası Lideri Dr. Ali Karakoç tarafınca okunan basın açıklamasında şu sözler yer aldı:

*Sağlık hakkı çabası vermek görüldüğü üzere demokrasi gayreti vermek demektir. Türkiye’de esasen güç olan bu uğraş Van’da daha da sıkıntı hal almış durumdadır. Sıhhat hakkı, hayat hakkı, barış, söz özgürlüğü, demokrasi tartışmalarının şayet olmazsa olmazıdır.

*Eğitim, beslenme, dinlenme, etraf, güvenlik de sıhhatin esas bileşenleridir. Farklı bir deyişle, demokratik bir ortamın olmadığı yerde sağlıktan bahsedemeyiz; sıhhatin olmadığı yerde de demokrasiden.

*Demokrasi ve insan hakları salt toplumsal ve ruhsal düzgünlük halimiz için değil hem de bedensel yeterlilik halimiz için de şayet olmazsa olmazımızdır.

*Buradan, tam da insan temel hak ve özgürlüklerinin keyfi bir biçimde engellendiği Van’dan bir defa daha bu hukuksuzluğu yapan valilik ve emniyet müdürlüğüne sesleniyoruz: Demokrasiye verdiğiniz ziyan sıhhatimize da ziyan veriyor, topluma ziyan veriyor.

*Her yerde olduğu üzere burada da sıhhatimiz ve geleceğimiz için gayretten vazgeçmeyeceğiz; demokrasi gayretimizden vaz geçmeyeceğiz. Toplumun doktorların sıhhat işçilerinin dayanışması sağlıklı bir geleceği de demokrasiyi de bu topraklara getirecektir.

Okumaya devam et...
 
Üst