TTB’den TUS takımlarında artış değerlendirmesi

Leila

Global Mod
Global Mod
Türk Tabipleri Birliği (TTB) Sıhhat Bakanlığı’nın Tıp ve Tıpta Uzmanlık için deklare ettiğı 12 bin 294 takımın, hekimlikte ucuz işgücünü amaçladığını, üniversite hastanelerinin bakanlığa devredilmesi niyetinin sinyallerini taşıdığını deklare etti.

TTB Merkez Kurulu yaptığı açıklamada, Sıhhat Bakanlığı’nın, TTB’nin, uzmanlık derneklerinin, akademisyenlerin, tıpta uzmanlık öğrencilerinin görüşlerini almak, uzman tabip takımı gereksinimini pahalandırmak, eğitimin içerik ve niteliğini gözetmek ve sistemin asıl sıkıntılarını epeyce boyutlu tartıştırmak ve tahlil üretmek yerine, kontenjan sayılarını sorumsuzca artırarak değişikliklere gittiğini lisana getirdi.

Bakanlığın, uzmanlık eğitiminin niteliğini de yok sayan bir yaklaşımla asistanlığı, batan sıhhat sisteminin can simidi olarak gördüğünü, ilan ettiği binlerce takım ile itiraf etmesi manasına geldiği belirtti.

Gerçek niyetin uzman doktor takımlarını arttırarak ucuz iş gücü yaratmak olduğunun altını çizdi.

“ÜNİVERSİTE HASTANELERİNİN BAKANLIĞA BÖLÜMÜNÜN SİNYALİ”

Nitelikli uzman yetişmesindeki zorlukların daha da artacağı uyarısı yapılan açıklamada şu tabirlere yer verildi:

*Dün (18.04.2022) açıklanan TUS kontenjanlarında takımların büyük çoğunluğunun Sıhhat Bakanlığı ismine açıldığı, 12 bin 294 takım içerisinde sadece 239 takımın YÖK’e bağlı açıldığı ve bunların vakıf üniversitelerine ilişkin takımlar olduğu görülmektedir.

*Ardı arkasına yapılan bu değişikliklerin Sıhhatte Dönüşüm Programı mühletince tüm imkanları ellerinden alınan, borçlandırılarak tüketilen ve akademik özerkliği yok edilen üniversite hastanelerinin bakanlığa devredilmesi niyetinin sinyallerini taşımaktadır.

“BİLİMİN YOK SAYILDIĞI ORTAMDA ASİSTANIN EĞİTİMİ NASIL OLACAK”

*Özerk akademinin, bilimin yok sayıldığı, tümüyle tasfiye edilmeye çalışıldığı, nitelik yerine niceliğin öncelediği bir ortamda binlerce asistanın eğitiminin nasıl olacağı, eğitici takımın yetip yetmediği, kâfi teorik ve pratik eğitim yahut laboratuvar çalışmalarının olup olamayacağı üzere biroldukca sorun göz arkası edilmektedir.

“HEKİMLİĞE VE TOPLUMUN SIHHAT HAKKINA SALDIRIDIR”

*Birinci basamak sıhhat hizmetlerinin öncelenmediği, üçüncü basamak hastanelere eğitim değil hizmet hastaneleri olarak yaklaşıldığı, üniversitelerin, bilimin yok sayıldığı sıhhat siyasetleriyle ne doktorların nitelikli eğitim hakkı ne de halkın sıhhat hakkı sağlanamaz.

*Uzun müddettir tıp eğitimi takımlarında yapılan denetimsiz artışların devamı olarak tıpta uzmanlık öğrenci takımlarının artışı, hekimliğe akın olduğu kadar toplumun sıhhat hakkına da ataktır.

*Tıp ve tıpta uzmanlık eğitimi, nitelikten asla ödün verilemeyecek eğitim süreçleri iken, hekimliği ucuz iş gücüne dönüştürmeyi hedefleyen, sıhhati metalaştıran anlayışın amacında hekimlik mesleği ve halkın sıhhati vardır.

Okumaya devam et...
 
Üst