TTB’nin 10 acil talebi kamuoyu ile paylaşıldı

Leila

Global Mod
Global Mod
Türk Tabipler Birliği (TTB) emekleri, hakları ve acil taleplerine yönelik adım atılmaması halinde 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye’de, bütün sıhhat kurumlarında hayata geçirilecek genel grev öncesi, “Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma şartlarına, sıhhat alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı” tabirleri ile 10 unsurluk taleplerini kamuoyu ile paylaştı.

İstanbul Tabip Odası’nda düzenlenen ve tüm Tabip Odası liderlerinin çevrimiçi katıldığı basın toplantısıyla 10 unsurluk talepler kamuoyu ile paylaşıldı.

81 ili temsil eden 65 tabip odası ve 180 bin tabibin meslek örgütü TTB ile sıhhat emek-meslek örgütlerinin sıhhat alanında yaşanan aksilikler, ve daha düzgün bir sıhhat ortamı için verdiği uğraş yeni bir basamağa girdiği hatırlatıldı.

Covid-19 pandemisi devrinde hekimlerin ve sıhhat çalışanlarının özverili çalışmaları kararında pandeminin daha da yıkıcı olmasının önüne geçildiği hatırlatılan açıklamada, “Bizler bu biçimdesi değerli bir alanda, nitelikli hizmet üretmeye çabalarken pandemi ile birlikte ekonomik krizin derinleşmesi, çalışma şartlarımızda yaşadığımız zorlukları artırdı. Ekonomik haklarımız giderek geriledi. İşlemeyen ve sağlıksızlık üreten sıhhat sisteminin tüm yükünü bizler çekiyor ve emeğimizin karşılığını alamadan her geçen gün ümitsizliğe sürükleniyoruz. Lakin yaşadıklarımızın baht olmadığını biliyoruz” denildi.

“TEK BİR GÜN BİLE TAHAMMÜLÜMÜZ KALMADI”

Sıhhat alanında yaşanan, tabipleri ve sıhhat çalışanlarını ümitsizliğe sürükleyen bu karanlık tabloya karşı hakları için uğraş verildiği vurgulanarak, “Daha düzgün bir sıhhat ortamı için çaba ediyoruz. Emeğimizin karşılığını alamadığımız, tüketen çalışma şartlarına, sıhhat alanında yaşanan şiddete tek bir gün bile tahammülümüz kalmadı.Emeğimiz için, haklarımız için, acil taleplerimize yönelik adım atılmaz ise 14-15 Mart Pazartesi ve Salı günleri tüm Türkiye’de, bütün sıhhat kurumlarında G(ö)REV’de olacağımızı ilan ediyoruz” tabirleri kullanıldı.

“EYLEMİMİZ YASAL, HAKLIDIR VE YASALDIR”

Sıhhat Bakanlığının hareketleri ile ilgili 81 ile gönderdiği yazının baştan sona bahtsız bir içeriğe sahip olduğu belirtilen açıklamada “Özellikle pandemi devrinde önlenebilir ölümlere sebep olanlar bizlere sıhhat hakkının gerekliliklerinden bahsedemez. bakılırsav hareketlerimiz daha sağlıklı bir toplum, halk sıhhatinin öncelendiği sıhhat siyasetleri içindir. Tek bir meslektaşımız hakkında dahi süreç başlatılmasına göz yummayacağımızın bilinmesini isteriz. Aksiyonumuzun haklılığı da yasallığı da yasallığı da açıktır. Taleplerimizin ivedilikle karşılanmasını istiyoruz. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz. Yaşama adanmış bir mesleğin mensupları olarak hakkımızın gasp edilmesine, makus çalışma şartlarına, sefalet fiyatlarına karşı herkesi bu uğraş de yanımızda olmaya çağırıyoruz ” denilerek acil talepleri şu biçimde sıralandı:

TABİPLER İÇİN 10 ACİL TALEP ŞÖYLE:

1. TTB’nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” ivedilikle yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulandığı hudutların üzerine çıkarılmalı.

2. Kamu hastanelerinde misyona yeni başlayan pratisyen ve asistan doktorlar için temel fiyat (maaş+sabit ek ödeme) yoksulluk hududunun en az iki katı, uzman tabipler için yoksulluk sonunun en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalı.

3. Özel sıhhat kesiminde çalışan doktorların toplumsal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafınca ödenmeli; fiyatları en az yoksulluk hududunun iki buçuk katı olmalı.

4. Aile doktoru maaşları en az yoksulluk sonunun iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafınca inşa edilmeli, tıpkı standartlarda donanımı kamu tarafınca sağlanmalı, bütün masrafları Sıhhat Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmeli.

5. OSGB’lerde çalışan işyeri doktorlarının fiyatları TTB’nin belirlediği minimum fiyat üzerinden ödenmeli.

6. Emekli Sandığı, SSK, BAĞ-KUR farkı gözetilmeksizin bütün emekli doktor maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen doktorlar için minimum 15.000 TL, uzman tabipler için minimum 18.000 TL’ye çıkarılmalı.

7. Çalışma ortamlarımız ve şartlarımız güzelleştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün tabiplere nöbet fiyatı kesilmeden nöbet sonraki müsaade hakkı tanınmalı, intörn doktor fiyatları en az minimum fiyat düzebir daha çıkarılmalı.

8. Covid-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma hissesi uygulanmalı, doktorlar için ek gösterge 7.200 olmalı.

9. Sıhhat sistemi ve kurumsal problemler kaynaklı malpraktis davaları ile doktorları ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkûm eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalı.

10. Doktorları de hastaları da mağdur eden, doktorlara karşı şiddet kaynağı olan, halkın sıhhatini tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak biçimde düzenlenmeli.

Okumaya devam et...
 
Üst