TTB’nin yaptığı anketin sonuçları belirtildi: Tabiplerin yüzde 71…

Leila

Global Mod
Global Mod
Türk Tabipleri Birliği’nin yaptığı Özel Sıhhat Kurumlarında Çalışan Tabiplerin Meseleleri Anketi’nin sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Sonuçlara göre özel bölümde çalışan tabiplerin yüzde 71’i yurt dışına gitmek istiyor.

TTB’nin 65 vilayette, özel sıhhat kurumlarında çalışan tabipler içinde yaptığı anket, doktorların kamu hastanelerinde olduğu üzere, özel dalda de kıymetli problemler yaşadığını ortaya koydu.

Anket neticelerina göre, kamu hastanelerinde çalışan 9 bine yakın tecrübeli doktor, uygun olmayan çalışma şartları, uzun mühlet çalışma, fiyatlar, ciro baskısı, teminatsız çalışma, mesleksel tükenmişlik, yetersiz mesleksel eğitim, şiddet üzere niçinlerle kamudan özel dala geçti. Büyük umutlarla özel bölüme geçen 10 tabipten 9’u hayal kırıklığı yaşadığını tabir etti.

YARISI İŞ GARANTİSİ DERDİ TAŞIYOR

Kamu hastanelerinden ayrılıp, özel bölüme geçen doktorlar, burada da benzeri sıkıntılar yaşadığını belirtirken, her üç tabipten ikisi emekli olma tasası taşıdığını söylemiş oldu. Ankete verilen karşılıklara göre, özel sıhhat kurumlarında çalışırken, yaşanan problemler niçiniyle yurt dışına gitmek isteyenlerin oranı yüzde 71’e ulaştı.

Türkiye’nin epeyce önemli doktor göçü ile karşı karşıya olduğunu, emeklerinin karşılığını alamadığını söyleyen tabiplere yöneltilen, “Emeğinizin karşılığını almama sebebi ne” sorusuna, her üç tabipten ikisi; hekimliğin değersizleştirilmesi, sıhhat hizmetlerinin ticarileşmesi ve siyasal iktidarın sıhhat kesimine bakışı üzere faktörleri sıraladı.

Ankete karşılık veren özel bölümde çalışan tabipler, müsaade haklarını kullanamadıklarını, bilimsel toplantı ve kongrelere gerektiği üzere katılamadıklarını belirtti. Öte taraftan, doktorların dörtte üçü çalışma şartlarından şad değil. Yarısı iş garantisi korkusu taşıyor. Özel kesimde evvela çözülmesi gereken sorunun mobbing ve ciro baskısı olduğunu söylüyor.

SORUNLAR GİDEREK ARTIYOR

Anketin, özel hekimlik alanındaki doktorların problemlerinin giderek arttığını gösterdiğini söyleyen Dr. Halis Yerlikaya, “Sonuç olarak özel sıhhat alanında yaptığımız anket neticelerina yansıdığı üzere özel hastanelerde çalışan meslektaşlarımız nitelikli fiyat gaspı, taşeron hekimlik, ciro baskısı, garantisiz çalışma, sendikasızlık, mesleksel tükenmişlik, çalışma saatlerinin fazlalığı, çok nöbet, uygun olmayan çalışma şartları üzere pek epey sorun yaşıyor” diyerek problemlerin tahlili için TTB’nin uğraşının süreceğini belirtti.

Okumaya devam et...
 
Üst