‘Varsın gidiyorlarsa gitsinler’ kelamlarına reaksiyonlar dinmiyor

Leila

Global Mod
Global Mod
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimleri gaye alan “Açık konuşuyorum; varsın gidiyorlarsa gitsinler” kelamlarının yükselttiği tansiyon düşmüyor. Ülke genelinde tabiplerin örgütlendiği dernekler arka arda açıklamalar yaparak yansılarını lisana getirdi.

Partili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hekimleri maksat alan kelamlarına Türk Tabipler Birliği (TTB),çeşitli vilayetlerdeki Tabip Odaları ile pek epeyce sendika, dernek ve siyasi partilerin gösterdiği reaksiyonlar dalga dalga yayılıyor.

Yapılan açıklama ile başta doktorlar olmak üzere tüm sıhhat çalışanlarına şiddetin olağan bir olaya dönüşmesinden telaş duyulduğunu lisana getiren pek hayli Sıhhat Meslek Örgütü arka arda açıklama yaparak, “Bizler bu topraklarda binlerce yıldır uygun hekimlik yaptık, yapıyoruz, yapacağız. hiç bir yere gitmiyoruz” bildirisinin altı çizildi. Hazırlanan görsellerde, 14-15 Mart’ta iş bırakma hareketine dikkat çekilerek, “Diyelim ki gidiyoruz” denilerek tabip ve sıhhat çalışanlarının olmadığı vakit içinderda yaşanacaklara dikkat çekildi.

İŞTE O YANSILARDAN KİMİLERİ

Türk Nöroloji Derneği :
Biz tabipler bilimin ve sıhhatin temsilcileriyiz. Ülkemizde kalmaya, polikliniklerimizde hastalarımızı bakmaya devam etme kararlılığındayız. Biz nöroloji tabipleri ve tüm doktorlar mesleğimizi onurumuzla yapacağımıza, yeteneğimiz ve hakimiyetimiz ölçüsünde hastalarımızın güzelliği için çalışacağımıza kelam verdik.

Türk Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Derneği: hiç bir yere gitmiyoruz. Eğitim aldığımız bu ülkeye hizmete, halkımızın acılarını dindirip durumunu düzeltmeye devam ediyoruz.Hekimler olarak yetkililerimizden beklentimiz mesleğimize hürmet göstermeleri, hekimlik onurunun korunmasını ve sıhhatte şiddetin önlenmesi için gerekli yasal düzenlemelerin acilen yapılmasını ve özlük haklarının düzeltilmesini talep ediyoruz.

“GELECEK JENERASYONLARA HOŞ BİR TÜRKİYE BIRAKMAK İÇİN ÇABALIYORUZ”

İsimli Tıp Uzmanları Derneği:
Bu günün ve yarının İsimli Tıp Uzmanları olarak hoş ülkemizin dört bir yanında adalete , insan haklarına, eşitliğe olan inancımızla bir taraftan insanlığa hizmet ederken, öteki taraftan gelecek jenerasyonlara hoş bir Türkiye bırakmak için çabalıyoruz. Mesleğimize yönelik her gün yeni bir sıhhatte şiddet haberi ile uyanıyoruz, onur kırıcı, değersizleştiren, akıl ve bilimden uzak ithamlara maruz kalıyoruz.

Türkiye Psikiyatri Derneği : Sıhhat sistemine sahip çıkıp probleme işaret edene kapıyı göstermek, sıhhat çalışanı eğitiminde sıkıntıya işaret edene yeni mezunlarla yeri doldurulur muamelesi yapmak ferdî bir tavır değil, yanlış siyasetlerde ısrardır.

Türk İç Hastalıkları Uzmanlık Derneği: Bu güne kadar husus manevi epeyce sıkıntı kaideler altında çalışmak durumunda bırakılsak da hiç bir yere gitmiyoruz.

“MESLEĞİMİZE HÜRMET GÖSTERİLSİN”

Türkiye Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanlık Derneği:
‘Artık Yeter’ dememizi kimse duymuyor. Biz bu mesleğe gönül vererek çalışan doktorlar için maddiyat değerli olsaydı esasen öteki meslek seçerdik ve orada başarılı olurduk. Vurgulamak istediğimiz mesleğimize tüm makamlar tarafınca hürmet gösterilmesi, hekimlik onurumuzun korunması ve özlük haklarımızın verilmesidir.

Türk Nöroşirurji Derneği : Dünyanın en güç mesleklerinden birini icra eden bizler ülkemizdeki doktorlara yönelik her tıp olumsuz telaffuzdan derin hüzün duyuyoruz.

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği : Saygıdeğer halkımız; 1956’dan beri burada, sizinleydik. Onurumuzla, tecrübelerimizle, gençlerimizle ebediyen sizinle kalacağız.

Türk Ağır Bakım Derneği :vakit içindenmış alkışların, vakitsiz şiddetin ortasında umudunu yitiren doktorlar bu ülkede yaşayan herkesi düşündürmeli, yeterli hekimliğin kendini düzgün hisseden doktorlarla mümkün olduğu gerçeği anlaşılmalıdır.

SÖYLENENLER VE YAŞANANLAR KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL”

Türk Kardiyoloji Derneği:
Uzun vakitten beri kabul edilmesi mümkün olmayan haksızlıklar, baskı ve fizikî şiddete maruz kaldığımız için büyük hüzün duyuyoruz. Fakat bu güne kadar olduğu üzere, onurumuzla ve hastalarımızın da haklarını koruyarak ülkemizde kaldık ve kalmaya devam edeceğiz.

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Derneği: Yetkililerden beklentilerimiz sıhhatte şiddeti caydıracak yasal düzenlemelerin bir an evvel yapılması, meslek onurumuzun korunması ve özlük haklarımızın düzgünleştirilmesidir. Türk doktorları ile ilgili söylenenler ve yaşananlar mutlaka kabul edilebilir değildir.

Okumaya devam et...
 
Üst