Adana’da sıhhat çalışanları ‘özlük hakları’ aksiyonuna başladı

Leila

Global Mod
Global Mod
Adana’da Seyhan Devlet Hastanesi önünde toplanan Adana Tabip odası, Adana Eczacı Odası, SES, Adana Diş Doktorları Odası, Dev-Sağlık -İş, Genel Sağlık-İş, ADANAHED, TAHUD, Toplumsal Hizmet Uzmanları Derneği yönetici ve üyeleri tüm sıhhat çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için nöbet aksiyonu başlattılar.

Adana’da tüm sıhhat çalışanlarının özlük haklarının düzeltilmesi için nöbet hareketi başlatıldı.

Kurumlar ismine basın metnini okuyan Adana Tabip Odası Lideri Uzm. Dr. Selahattin Menteş, “Halkın sıhhat hakkını korumak için gayret ederken beraberinde da sıhhat çalışanlarının çalışma şartlarından kaynaklanan meselelerini toplumla paylaşıyoruz.” dedi.

DOKTOR VE SIHHAT ÇALIŞANLARINA SAHİP ÇIKILMALI

Aylardır sıhhat alanındaki problemleri görünür hale getirmek ve tahlil tekliflerimizi toplumla paylaşabilmek için çeşitli hareketler düzenlediklerinin altını çizen Lider Uzm. Dr. Menteş, şunları söylemiş oldu:

“Pandemi süreci, bu sıhhat sistemi ile artık yol alınamayacağını gösterdi. Halkın sıhhat ihtiyaçlarının karşılanmasının önündeki pürüzler her geçen gün artarken, sıhhat çalışanlarının ömür şartları ise katlanılamaz hale gelmektedir. Ülkemizde sıhhat sisteminin sıkıntıları büyüktür. Kamudan istifalar, yurtdışına göçler, şiddet sayıları bu işin bu biçimde gidemeyeceğini göstermektedir.

Çalışma ortamlarımızın güvensizliği ve artık dayanılmaz noktaya gelen özlük haklarımızın kaybı niçiniyle 9 bin doktor, 850 diş doktoru istifa yolunu seçmiştir. Bu ülkeden her ay yetişmiş 200 tabip diğer ülkelere göç ediyor. 2021 yılında yurtdışına çıkan tabip sayısı 1400’ün üstündedir.

Bu tabipler kendi ülkesini ve halkını bırakıp yabancı ülkelerde çalışmayı göze almaktadırlar. Genç tabip kardeşlerimizi bu ülkeye inancını kaybedip göç eder noktaya gelmiştir. Bu ülkenin doktor ve sıhhat çalışanlarını maaşlarıyla geçinemez duruma gelmiştir. Bu ülkede doktor büyüklerimiz emekli olamamaktadır. Zira emekli maaşlarıyla geçinememektedir. yıllarını bu ülkeye vermiş büyüklerimize mezarda emeklilik hak görülmektedir.”


“PANDEMİ SÜRECİNDE VERİLEN VAADLER YERİNE GELMEDİ”

İki yıldır canla, başla pandemi ile çaba ettiklerini de tabir eden Lider Uzm. Dr. Menteş, şu tabirleri kullandı:

“209’ü doktor olmak üzere 543 sıhhat çalışanı kardeşimizi kaybettik. Tüm bu müddette bile bir dolu vaat verip hiç birini yapmadınız. En son isteklerimizi karşılamasa da tabip maaşlarında ve özlük haklarında düzenleme isteklerinizi düzgün niyetle karşıladık. Komiteden meclisteki tüm partilerin dayanağıyla geçmesi ise bizi umutlandırdı.

Eksikti, gedikti, grup arkadaşlarımız düşünülmemişti lakin bir daha de düzeltilerek maddeleşir umudu taşıdık. Genç doktor kardeşlerimize ‘bir şeyler düzelecek inancınızı koruyun, karamsar olmayın’ dedik. Sizler öbür sıhhat çalışanlarını mazeret ederek bir gecede komiteden geçirdiğiniz kararları bile geri çektiniz.

Bizleri Özel Hastane işverenleri ve Vakıf Hastaneleri içindeki çatışmalara meze yaptınız. Yanlışınızdan dönün ve kuruldan geçirdiğiniz yasa tekliflerinizi daha da güzelleştirerek hemen bir daha getirin ve yasalaştırın. Bu ülkenin tabiplerinin ve sıhhat çalışanlarının beklentisi budur.”

“İSTEKLERİMİZİ BİR AN EVVEL YERİNE GETİRİN”

Grevin kapıda olduğunu söyleyen Lider Uzm. Dr. Menteş, “bir daha 26 Ocakta başlatarak isteklerimizi hergün lisana getiriyoruz. İsteklerimiz yerine getirilmez ise 8 Şubatta MİSYON hareketinde olacağız. Şayet bir daha de isteklerimizi yerine getirilmez ise etkinliklerimiz artarak devam edecektir. Bu bir tehdit değildir. Geçmişte yaptıklarımız yapacaklarımızın göstergesidir. İsteklerimiz nettir ve lütfen bir an evvel yerine getirin” dedi.

“İSTEKLERİMİZ”

Uzm. Dr. Menteş, isteklerini şöyle sıraladı:

“Öncelikle yeni başlayan pratisyen doktor, diş tabibi ve asistan maaşları yoksulluk hududunun iki katı uzman tabip maaşı iki buçuk katı olmalıdır.

Özel sıhhat kesiminde çalışan doktorların toplumsal güvenlik primleri tavandan ve çalışılan kurumlar tarafınca ödenmelidir. En düşük fiyat yoksulluk sonunun iki katı olmalıdır.

Tüm doktorlar için 7200 ek gösterge ve bakılırsave başladığımız günden bu yana her yıla 120 gün yıpranma hissesi verilmelidir.

Aile Tabipleri en az yoksulluk hududunun iki katı maaş almalı ve ASM ler Kamu tarafınca yapılmalı ve donanımı sağlanmalıdır. Aile hekimliğindeki ceza yönetmeliği derhal kaldırılmalıdır.

Asistan doktorların nöbet sonraki müsaadelerinin fiyatlı olarak kullanılması sağlanmalıdır.

Tıp fakültesi öğrencileri 4’üncü sınıftan itibaren sigortalı olmalı, intörnler taban fiyat alıp fiyatsız yemek hakkından yaralanmalıdır.

İnançlı, sağlıklı çalışma alanları ve faal bir sıhhatte şiddet yasası tekrar düzenlenmelidir.

Emekli Sandığı, SSK , Bağkur ayırmaksızın tüm doktorların emekli maaşları en az yoksulluk sonunun üstünde olmalıdır.

En düşük sıhhat işçisi maaşı yoksulluk hududunun en az bir buçuk katı olmalıdır Covid19 illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı kabul edilmelidir.

Buradan sizlere kelamımız halkına hizmet aşkı ile dolu tabip ve sıhhat çalışanlarını daha fazla üzmeyin, kırmayın. Geçmişimiz ve mesleğimiz uğraş ile doludur.”

Okumaya devam et...
 
Üst