Birfazlaca Hastalığın sebebi: EBV

Leila

Global Mod
Global Mod
Günümüzde sıra dışı bir virüs olarak tanımlanan Epstein-Barr’nun (EBV) klinik seyrinin izlemek çok güçtür. Bu virüs biroldukça hastalığa yol açmaktadır. EBV virüsünün oluşturduğu farklı klinik tabloları tanımlama konusunda önemli bilimsel yetersizlik mevcuttur.

EBV virüsü ile enfekte olan bireylerde hastalık farklı biçimde seyreder; • .Aktif enfeksiyon gelişir (öpücük hastalığı),


 • .Belirtisiz enfeksiyon olarak seyredebilir,


 • .Kronik enfeksiyon oluşabilir.
EBV virüsü ile karşılaşınca virüs bedenden atılmaz ‘latent virüs’ olarak hayat uzunluğu bedende kalır. Bağışıklık sistemi zayıflayınca bu virüs reaktive olur ve EBV virüsü ile kontaklı hastalık tabloları gelişir.

EBV niye olduğu öpücük hastalığı gelişmiş ülkelerde ergen ve yetişkinlerde görülür.

Ülkemizde EBV enfeksiyonu bebeklik ve erken çocukluk devri hastalığıdır.

Epstein-Barr virüsü ile enfekte olma oranı yaş ilerledikçe artmaktadır.

Erişkin yaşlarda toplumun %95’inin EBV ile enfekte olduğu görülmektedir. Birden fazla kere bireyler bu enfeksiyonu geçirdiklerini fark etmezler.

Epstein-Barr ömür uzunluğu etkileyerek klinik tablolara yol açmaktadır.

Uzun müddetli tesirleri iki başlık altında incelenebilir, 1. Kanser oluşumu


 2. Otoimmün hastalıklar
EBV virüsü B lenfositeleri enfekte ederek sirkülasyona karışır. Bağışıklık sistemi olağan olan bireylerde virüs rastgele bir soruna niye olmaksızın ömür uzunluğu kalır

Bağışıklık sistemi baskılanan ve ya bozulan bireylerde ise denetim altında olan EBV virüsünün etkin hale kimi kanserlerin oluşmasına niye olur.

Bağışıklık sistemi işlevlerinin bozulduğu durumlarda EBV virüsünün ‘otoimmün’ tepkisi kararı biroldukca ‘otoimmün’ hastalıklara niye olmaktadır.

Epstein-Barr virüsünün kanserojen potansiyeli vardır, • .Burkitt Lenfoma


 • .Nazofarenks Kanseri


 • .Hodgkin Hastalığı


 • .Transplant daha sonrası gelişen lenfoproliferatif hastalık (PTLD)
EBV virüsünün niye olduğu klinik tablolardır. Üstte belirtilen kanser tiplerinin haricinde kimi kanser oluşumunda etken olabileceği bildirilmektedir.

Onkojenik virüs olarak tanımlanan EBV virüsü birtakım kanserlerde temel niye olarak tanımlanmaktadır birtakım kanser tiplerinde ise olası bağın olabileceği konusuna dikkat çekilmektedir.

Kansere niye olan EBV virüsü konusunda bilgiler yetersizdir.

‘Öpücük hastalığı ve ya belirtisiz enfeksiyon formunda seyreden bu virüsün hangi kaidelerde kimlerde ve ne biçimde kanser yapan tesiri oluşmaktadır ?’ soruların karşılığı bilinmemektedir.

Bilhassa çocuklarda bağışıklık sistemini bozan beslenme yetersizliği sekonder enfeksiyonlar yanı sıra erişkinlerde gerilim faktörünün etken olduğu vurgulanmaktadır.

EBV virüsü biroldukça otoimmün hastalığa yol açmaktadır; • .Multipl Skleroz (MS)


 • .Romatid artrit,


 • .Lupus,


 • .Sjögren sendromu,


 • .Çölyak,


 • .Tip1 diyabetinin EBV virüsü ile ilintili olduğu bilinmektedir.
Uzun süren çalışmalar kararı ‘Multipl Skleroz’da kesin olarak EBV ‘nün rolü olduğu ispatlanmıştır. Bu enfeksiyonu geçiren bireylerde MS gelişmesi olağan popülasyona göre 32 kat artmaktadır.

EBV virüsünün ve otoimmün hastalık bağında saymakla bitmez noktasındayız.

EBV virüsünün niye olduğu otoimmün hastalıklar konusunda Gerek EBV kanser gerekse EBV otoimmün hastalar konusunda gündeme getiremediğim biroldukça hastalık mevcuttur.

Sonuç olarak ;

EBV’nün latent bir virüs olduğu, önemli tablolara yol açtığı, erken çocukluk devrinde geçirilen enfeksiyonun kanser riskinin arttırabileceği, kısa müddette EBV aşısının gündeme getirilerek bu virüsten korunmanın fazlaca kıymetli olduğunu belirtmek isterim.


Okumaya devam et...
 
Üst