Dünya Down Sendromu Günü: Down Sendromu nedir?

Leila

Global Mod
Global Mod
Down sendromlu bireylerin sıkıntılarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak gayesiyle 21 Mart ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak tanındı. Down sendromu bir hastalık değil, genetik bir farklılıktır. Down sendromunu güzelleştirecek bir tıbbi tedavi yoktur, tek yol eğitimdir.

Birleşmiş Milletler, 21 Mart 2011 yılında Dünya Down Sendromu Günü ilan etti. Milyonlarca birey toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık yaratmak niyetiyle 21 Mart’ta Down Sendromu hakkında paylaşımlar yapıyor. Down Sendromu’nda 21. kromozomun 2 tane yerine 3 tane olması bireyleri özel kılıyor. Sonuç olarak 46 kromozom yerine 47 kromozoma sahipler oluyorlar. Down Sendromlu ferdi uygun bir eğitim kararında toplum ömrüne ayak uydurabiliyorlar.

DOWN SENDROMU NEDİR, TESİRLERİ NELERDİR?

Birleşmiş Milletler, down sendromlu bireylerin sıkıntılarına dikkat çekmek ve toplumda farkındalık yaratmak hedefiyle 21 Mart’ı resmi ‘Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü’ olarak tanımıştır.

Down sendromu bir kromozom anomalisi olup doğum öncesi teşhis biçimleri ile saptanabilmektedir. Bedenimizde olması gereken kromozom sayısı 46 iken bu sendromda sayı 47’dir. Bu farklılığın sebebi; iki adet olması gereken 21. kromozomdan üç adet bulunmasıdır.

Down sendromlu bireylerin bilişsel, lisan, hareket gelişimleri ile toplumsal, duygusal ve irtibat hünerlerinde olağan gelişim gösteren yaşıtlarına göre gecikmeler yaşanmaktadır. Bu niçinle çocukların en erken devirde özel eğitim ve fizikî rehabilitasyon ile desteklenmesi kıymet arz etmektedir. Bu bireylerin uygun eğitim ortamlarında, gereksinim ve özelliklerine uygun düzenlemeler yapılarak ve dayanaklar sağlanarak bir fazlaca muvaffakiyet elde edebildikleri bilinmektedir.

Down sendromlu bireyler rehberlik ve araştırma merkezleri tarafınca düzenlenen Özel Eğitim Kıymetlendirme Heyeti Raporu ile özel eğitim gereksinimi olan öbür akranlarına sunulan tüm özel eğitim hizmetlerinden yararlanmaktadır. Bu kapsamda 36 aydan küçük down sendromlu çocuklar için özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde dayanak eğitim hizmeti verilmektedir. 36 aydan büyük down sendromlu çocuklar ise zarurî eğitim sürecine dahil edilerek örgün eğitim kurumlarındaki eğitimlerine devam ederken özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinden de takviye almaktadır. Bakanlığımızca sunulan eğitim hizmetleri ile bireylerin toplumsal yaşama ahengini ve faal iştirakini sağlayarak ömür kalitelerinin artırılması ve onların memnun ve üretken bireyler olarak toplumla bütünleşmelerinin sağlanması hedeflenmektedir.

Okumaya devam et...
 
Üst