Sitemizin hiçbir kişi, kurum yada kuruluş ile bağlantısı bulunmamaktadır. Bağımsız olarak sosyal etkileşim kurabileceğiniz yurtdışı kültür etkinliklerini tartıştığımız forum sitesidir.

ECB, kamu yardımının savunmasız kişiler üzerindeki enflasyonist etkiyi dengelemediğine inanıyor

Asi Kral

Global Mod
Global Mod
Son dönemde yaşanan enflasyonist krizin etkisini hafifletmek amacıyla hükümetlerin benimsediği kamu harcama politikalarına Avrupa Merkez Bankası (ECB) tarafından bir tokat daha indirildi. Ajans, “kamu desteğinin, düşük gelirli tüketicilerin satın alma gücü kaybını yeterince telafi etmediğini” tespit etmeye başladı.


Ele aldığı veriler, bu ailelerin geçen yılki fiyat artışından “orantısız” şekilde zarar gören aileler olduğunu gösteriyor. ECB, bu Cuma günü yayınladığı son Ekonomi Bülteninde, “Mevcut mali desteğe rağmen, tasarruf etmeyen hanelerin sayısı arttı ve en fazla fedakarlığı yapmak zorunda kalanlar sınırlı tasarruf sahibi olanlar oldu.”

Tasarruflar üzerindeki etki ne kadar büyük olursa, enflasyonun hanehalkı bütçesini tamamen raydan çıkardığı bir dönemde, kırılgan kesimler de tüketim ve harcama açısından daha fazla zarar görür. Daha düşük gelire sahip olanlar, enerji veya gıda gibi temel ihtiyaçların fiyatlarındaki artışlara bir kez daha daha fazla maruz kalıyor. ECB ekonomistleri, “Bu etki, daha pahalı çeşitleri daha az değerli olanlarla değiştirme veya farklı ürün kategorileri arasında harcamaları ikame etme konusundaki sınırlı yeteneğiyle daha da artıyor” diye ısrar ediyor.

En yüksek gelirlilerin bu konuda daha kolay sahip olduğu açıktır. Ajansa göre, yükselen fiyatlara daha fazla çözüm arama yeteneği, krediye daha fazla erişim, daha fazla saat çalışma olasılığı vb. ECB, “Aksine, düşük gelirli hanelerin daha az tüketme, tasarruf kullanma, krediye erişme veya maaşları müzakere etme yeteneği genellikle sınırlıdır veya yoktur” uyarısında bulunuyor.

Kamu yardımının savunmasız ailelerin tasarruf ve harcama kapasiteleri üzerindeki sınırlı etkisinin bu öncülü altında, kurum bir kez daha hükümetlere, özellikle en savunmasız ülkelerin kamu maliyesini riske atmayı ima eden yardımlarda ince ayar yapmalarını tavsiye ediyor.

ECB, enerji yardımı ile ilgili mali paketlerden özel olarak bahsediyor ve kriz hafifledikçe, orta vadede daha fazla enflasyonist baskıdan kaçınmak için “hükümetlerin bu destek önlemlerini hızla ve uyum içinde tersine çevirmesi gerektiğini” belirtiyor. Örneğin, İspanya’da, diğerlerinin yanı sıra, enerji KDV’sinin %21’den mevcut %5’e düşürülmesi veya elektrik üzerindeki özel verginin düşürülmesi hala yürürlüktedir.
 
Üst