Haklarını isteyen tabipler, yeni hareket hazırlığında

Leila

Global Mod
Global Mod
Emeklerinin karşılığını isteyen tabipler, geçtiğimiz yıl Ekim ayında başlattıkları hareketlilik süreci ile yaptıkları çeşitli aksiyonlardan sonuç alamaması üzerine yeni bir aksiyon süreci başlattı.

Emeklerinin değersizleştirilmesine karşı uzun bir müddetdir verdikleri gayretten bir sonuç alamayan tabipler ve sıhhat çalışanları yeni bir hareket süreci hazırlığı içerisinde.

YENİ AKSİYON SÜRECİ BAŞLATILDI

Eskişehir-Bilecik Tabip Odası Lideri Nesrin Ekici, şehirde sıhhat alanında örgütlü tüm meslek odaları, sendikalar ve derneklere davette bulunarak, 9 Mart tarihinde yeni aksiyon süreci hakkında görüşmeye çağırdı.

Türk Tabipleri Birliği ve tabip odaları olarak yaşadıkları problemlere acil tahlil talebiyle, Ekim 2021 tarihinde başlattıkları aksiyon sürecinden bir sonuç alamadıklarını söz eden Ekici, “Eylemlerimiz, 23 Kasım 2021-27 Kasım 2021 tarihleri içinde ‘Beyaz Yürüyüş’ ve ‘Beyaz Forum’ ile devam etti. Bu hareketliliğin çabucak akabinde, Aralık 2021’de aklımızla ve emeğimizle adeta alay eder üzere, bir kısım tabibin fiyatlarında kısmi güzelleştirme içeren bir yasa tasarısı Meclise geldi.

Düzenleme beklediğimiz bu yasa tasarısının da Meclis’ten geri çekildiğini gördük. Ocak ayında tüm sıhhat çalışanlarını kapsayan bir özlük hakları düzenlemesi tasarısının Meclis’e gelmesi bekleniyordu. Ancak geldiğimiz bu noktada hala bir gelişme olmaması niçiniyle Türk Tabipleri Birliği tarafınca, ivedilikle hak ettiğimiz fiyatlar ve çalışma şartları, sıhhatte şiddete karşı aktif yasanın kabulü ve salgının meslek hastalığı olarak kabul edilmesi ana talepleri ile yeni bir aksiyon süreci başlatılmıştır” dedi.

SIHHATTE ŞİDDET SONA ERSİN

Her birinin problemlerinin ortak ve aslında tahlillerinin fazlaca sıradan olduğunu belirten Ekici, sıkıntılarının ivedilikle tahlile kavuşturulmasını istediklerini ve problemlerin tahlilinin de Meclis’te olduğunu bildiklerini söylemiş oldu. Taleplerini sıralayan Ekici şu biçimde konuştu:

* Emekliliğe yansımayan, ne vakit verileceği belirli olmayan ek ödemeler yerine, insanca yaşanacak, emekliliğe yansıyacak, hakkımız olan fiyatlarımızı ve 7.200 gösterge istiyoruz.

* İnsanca çalışma şartları ve inançlı çalışma ortamları istiyoruz.

* TTB’nin yıllardır önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası”nın bir an evvel çıkarılmasını, sıhhatte şiddetin sona ermesini istiyoruz.

* Covid-19’un bütün sıhhat çalışanları için illiyet bağı aranmaksızın meslek hastalığı olarak kabul edilmesini istiyoruz.

* Pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma hissesi istiyoruz.

* Çalıştığımız her yerde, şeffaf, adil, iştirakçi, liyakate, bilime, düzgün hekimlik unsurlarına dayalı idare anlayışı istiyoruz.

* İş güvencemiz/gelir güvencemiz/mesleki bağımsızlığımız için kamusal sıhhat sistemi istiyoruz.

* Halk sıhhatini önceleyen bir sıhhat sisteminde, emeğimiz sömürülmeden, gelecek telaşı yaşamadan, bilimsel ve etik unsurlar ortasında hekimlik yapmak istiyoruz.

Okumaya devam et...
 
Üst