‘Pandemi bakım fiyatını kim ödeyecek’

Leila

Global Mod
Global Mod
Sıhhat Uygulama Tebliği’nde (SUT) yapılan değişiklikle “pandemi bakım ve ağır bakım hizmeti” fiyatı ödemelerinin yürürlükten kaldırılmasını eleştiren Antalya Tabip Odası Lideri Prof. Dr. Taha Karaman, yazılı açıklamayla “Olabilecek mağduriyetler devlet tarafınca karşılanacak mıdır?” diye sordu.

Dünya genelinde ve ülkemizde olay ve vefat sayıları azalmış bulunmasına karşın salgının bitmiş olduğini ilan edebilmenin mümkün olmadığının altını çizen Prof. Dr. Taha Karaman ”Dünya Sıhhat Örgütü Genel Sekreteri son açıklamasında pandeminin çabucak hemen bitmediğini vurguladı. SUT’da yapılan bu değişiklik ise salgının bittiğinin ilanıdır. Ekonomik ve siyasi dertler niçiniyle, yapılan bu değişiklik bilim ve sıhhatin bir daha geri plana atıldığını göstermektedir” sözlerine yer verdi.

“PANDEMİ BİTMEDİ”

SUT değişikliğinin akabinde hastanelerde covid hastaları için oluşturulan servislerin kapatılmaya başlanmasının pek fazlaca yeni meseleye yol açacağını söyleyen Karaman;

“Bizimde tek isteğimiz pandeminin bitmesi ve covid servislerinin kapatılması. Fakat pandemi bitmedi. On birinci sefer toplanan DSÖ Acil Durum Komitesi’nde, halk sıhhati tedbirlerinin ülkeler bazında yetersiz olmasından ve virüsün mümkün değişikliklerinden dolayı pandeminin hala küresel seviyede ele alınmasının gerektiği üzerinde durulmuşken AKP iktidarının bu uygulamalarını bilimle akılla açıklayabilmek mümkün değil” dedi.


Prof. Dr. Taha Karaman


“SORULARA ACIL KARŞILIK VERİLMELİDİR”

22 Nisan 2022 tarih ve 31816 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan değişiklik pandeminin bittiği algısını oluştururken, COVID-19 hastalarının sıhhat hizmetlerine ulaşımıyla ilgili korkuları da artırdığını vurgulayan Karaman, Sıhhat Bakanlığı ile Çalışma ve Toplumsal Güvenlik Bakanlığı’nın kamuoyunu aydınlatması gerektiğini söz ederek;

“COVID-19 hastaları için SGK tarafınca kamu ve bilhassa özel hastanelere ödenen pandemi bakım fiyatı bundan daha sonra ne olacaktır? Özel hastaneler pandemi bakım fiyatını hastalardan mı alacaktır? Özel hastanelerde yatan COVID-19 hastaları mağdur olacak mıdır? Olabilecek mağduriyetler devlet tarafınca karşılanacak mıdır?

Daima olarak vurguladığımız, sıhhatin temel bir hak olduğu ve alınıp satılamayacağı; pandemide ve tıpkı süreçte derinleşen ekonomik krizde epey daha uygun anlaşılmıştır. Bilhassa salgında alevlenmelerin yaşandığı periyotlarda yurttaşlar, sıhhat hizmeti alamama ile özel hastanelere yüksek ölçüde ödeme yapma ikileminde kalmıştır. bu biçimde bir ortamda, gerekli tüm sıhhat harcamalarının kamusal olarak karşılanması zorunluluktur” diye konuştu.

Okumaya devam et...
 
Üst