Pestisitler çiftçileri zehirliyor

Leila

Global Mod
Global Mod
Çeşitli pestisitlerin zehirli tesiri, ziraî üretim yapılan bir alanda 3 ila 3 ay içinde kalıyor. Kıymetli bir kısmı da etrafa yayılıyor. Bilimsel çalışmalara bakılırsa ünite alana atılan pestisitlerin yüzde 95’i hava olayları, yağış, sulama vs. üzere faktörlerle atıldığı bölgenin dışına taşınıyor. Tarım çalışanları da, ziraî süreç ortasında pestisit uygulanmış eserlerle ağır biçimde temas ediyor.

Zehirsiz Sofralar Sivil Toplum Ağı’nın 41 pestisit etken unsurunun çiftçi sıhhati, tarım personeli sıhhati, çocuk sıhhati için hayli tehlikeli olduğuna ait yaptığı çalışmaya göre 13 etken husus çiftçiler ve tarım çalışanları için epeyce ziyanlı.

İnsan ve hayvan vücudunun biroldukça fonksiyonunu hormon sistemi düzenlediği için, hormonal sistem bozucu pestisitler sıhhati bir epey açıdan etkiliyor. Çiftçiler bu çeşit pestisitlere maruz kaldıkları her an; hormonla alakalı kanser cinsleri (prostat, testis, meme), metabolizma bozuklukları (obezite, diyabet), üreme işlevi bozuklukları (doğurganlığın azalması, çocuklarda cinsiyet gelişim bozukluğu, mesela erken ergenlik), kalp ve damar hastalıkları, zihin ve davranış bozuklukları üzere önemli hastalık riskleriyle karşı karşıya.

DÜNYADAKİ ÇİFTÇİ VEFATLARI VE DAVALAR

BMC Public Health isimli hakemli mecmuada yayımlanan yeni bir araştırmaya bakılırsa dünyadaki 860 milyon çiftçi ve tarım emekçisinin yarısına yakını (%44’ü) her yıl zehirleniyor. 141 ülkeye ilişkin bilgilerin incelendiği araştırmada pestisit zehirlenmelerinin yol açtığı mevt sayısı ise yılda yaklaşık 11 bin olarak veriliyor.

Kasım 2021’de, Ulusal Sıhhat ve Tıp Araştırmaları Enstitüsü (The National Institute of Health and Medicine Research – Inserm), 5 bin 300 bilimsel çalışmaya dayanarak yaptığı açıklamada, pestisitlere mesleksel seviyede maruz kalan yetişkinler ile dört patolojik durum içinde kuvvetli ilişkilerin mümkünlüğünü teyit ediyor: Hodgkins-dışı lenfoma (NHL), multipl miyelom, prostat kanseri ve Parkinson’s hastalığı. Pestisitlere mesleksel seviyede maruz kalmak ile iki başka hastalık içinde kuvvetli irtibatlar olabileceğini de vurguluyor: Bilişsel bozukluklar ve kronik obstruktif akciğer hastalığı / kronik bronşit.

TÜRKİYE’DE DURUM NE?

Çukurova Üniversitesi’nde Dr. Saliha Çelik tarafınca yapılan bir araştırmada, Adana Ceyhan’daki 66 tarım emekçisi ve çiftçiden saç ve kan örnekleri alındı. Denetim kümesi olarak tarımla ilgisi olmayan 66 kişi de bu araştırmaya dahil edildi. Sonuçlara göre çiftçilerin hepsinin saçında ve yüzde 94’ünün kanında en az bir tarım zehri var. Denetim kümesindeki tarımla ilgisi olmayan 66 şahıstan 55’inin saçında, 52’sinin kanında pestisit var. Bu sonuç, yalnızca pestisit kullanan çiftçilerin değil, bu eserleri tüketenlerin de etkilendiğini gösteriyor.

Okumaya devam et...
 
Üst