Sıhhat Bakanlığı atama kurası ne vakit? Sıhhat Bakanlığı atama başvurusu ne vakit bitiyor?

Leila

Global Mod
Global Mod
Sıhhat Bakanlığı tıpta uzmanlık mevzuatına nazaran uzman olanlar ile uzman tabip, tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı takımlarına birinci kez yahut bir daha yapılacak atama-yerleştirme süreci gerçekleştirecek. Kura çekimi eczacı unvanlı adaylar için 1. yerleştirme ve 2. yerleştirme olarak iki farklı yerleştirme formunda yapılacak, başka unvan ve branşlar için yalnızca 2. yerleştirme süreci uygulanacak. Sıhhat Bakanlığı atama kurası 31 Mart Perşembe günü çekilecek.

Sıhhat Bakanlığı atama takvimi muhakkak oldu. Sıhhat Bakanlığı atama başvurusu 8 Mart 2022 – 14 Mart 2022 Salı tarihleri içinde İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacak. Sıhhat Bakanlığı atama kurası 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek.

SIHHAT BAKANLIĞI ATAMA MÜRACAAT NE VAKİT?

Müracaatlar 8 Mart 2022 Salı – 14 Eylül 2022 Pazartesi (saat 18:00’e kadar) tarihleri içinde İşçi Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden alınacaktır.

SIHHAT BAKANLIĞI ATAMA TAKVİMİ

* 08 Mart 2022 Salı – 14 Mart 2022 Pazartesi Saat 18:00’e kadar PBS üzerinden müracaatların yapılması

* 24 Mart 2022 Perşembe: Müracaat Kıymetlendirme sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 24 Mart 2022 – 25 Mart 2022 Saat 18:00’e kadar: İnceleme daha sonrası müracaatları ret olanların itirazlarının PBS üzerinden alınması

* 30 Mart Çarşamba: İtiraz sonuçlarının PBS üzerinden ilanı

* 31 Mart 2022 PERŞEMBE KURA TARİHİ

* 15 Nisan 2022 Cuma saat 18:00: Atamaya temel evrakların son geliş tarih ve saati (Not: Kamu kurum ve kuruluşlarında kontratlı çalışanlar ve özel sıhhat tesislerinde çalışanlar kurumlarıyla ilişiklerinin kesildiğine dair belgeyi atamaları yapıldıktan daha sonra vazifeye başlayacakları sıhhat tesisine teslim etmelidirler.)

KURAYA BAŞVURABİLECEK ADAYLAR VE ARANAN KOŞULLAR

1) Adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda belirtilen genel koşulları taşımaları gerekmektedir.

2) Bakanlık ve Bağlı Kuruluşları ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında 657 sayılı Kanunun 4/A hususuna tabi Devlet memuru olarak çalışanlar haricindeki öteki statülerde bakılırsav yapan eczacı, diş tabibi ve uzman diş tabipleri,

3) Birinci kere yahut bir daha atanmak isteyen ve 3359 sayılı Kanun gereği Devlet Hizmeti Yükümlülüğü bulunmayan tabip ve uzman tabipler,

4) Kamu kurum ve kuruluşlarında 657 sayılı Kanuna tabi devlet memuru olarak çalışanlar haricindeki başka statülerde bakılırsav yapan ve kura son müracaat tarihi itibariyle Devlet Hizmeti Yükümlülüğünü tamamlamış olan tabip ve uzman tabipler,

5) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş ve en geç 14 Mart 2022 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar Sıhhat Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafınca diploma uzmanlık tescilleri yapılmış olan uzman (TUTG) ve uzman diş tabipleri,

6) Kura son müracaat tarihine kadar mezun olmuş diş tabibi ve eczacılar, (T.C. Sıhhat Bakanlığı diploma tescilleri ile ilgili hizmet veren ve E-Devlet kapısı www.turkiye.gov.tr üzerinden erişilen Sıhhat Bakanlığı Tabip Bilgi Bankasında müracaat yapılan unvanda mezuniyetlerinin tescil edildiğine dair kaydı olmayan diş tabibi ve eczacıların; mezun olduklarını gösteren süreksiz mezuniyet evrakı yahut diploma suretini müracaat sistemi üzerinden elektronik ortamda kaydetmeleri, ayrıyeten yurtdışı diplomasına sahip olanların ise denklik evraklarını elektronik ortamda sisteme kaydetmeleri gerekmektedir.)

7) 5335 sayılı Kanun’un 30 uncu hususu, 5947 sayılı Kanun’un 18 inci hususu kapsamında, emekli olan tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız ve Bağlı Kuruluş takımlarını tercih ederek başvurabilirler. (Aynı kanun gereği emekli tabip ve uzman tabipler Bakanlığımız sıhhat tesisleri haricindeki kurumlara yerleşseler dahi atamaları gerçekleştirilmeyecektir.)

Okumaya devam et...
 
Üst