Sıhhat Bakanlığı işçi alımı müracaat süreçleri için son gün! Sıhhat Bakanlığı işçi alımı başvurusu nasıl yapılır?

Leila

Global Mod
Global Mod
Sıhhat Bakanlığı işçi alımı müracaat süreçleri bugün sona eriyor. Müracaatlar 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri içinde ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. Sıhhat Bakanlığı işçi alımı için 5 bin 175 kişilik hemşire, 3 bin 293 sıhhat teknisyeni-sağlık tekniker ve 800 kişilik ebe kontenjanı ayrıldı. İşte Sıhhat Bakanlığı işçi alımı müracaat ekranı ve müracaat kaideleri…

Sıhhat Bakanlığı işçi alımı müracaat süreci 22 Mart tarihine kadar devam ediyor. Adaylar işçi alımı için ise ÖSYM sayfasına yönlendiriliyor. Müracaat koşulları belirlenen alımlarda Sıhhat Bakanlığı işçi alımın en geniş kontenjanı 5 bin 175 ile hemşire adaylarına verildi.

SIHHAT BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI TERCİH EKRANI

SIHHAT BAKANLIĞI KONTRATLI İŞÇİ ALIMI BAŞVURUSU NE VAKİT, NASIL YAPILACAK?


Müracaatlar 15 Mart 2022 – 22 Mart 2022 tarihleri içinde ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek.


SIHHAT BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BRANŞ DAĞILIMI

Adaylar tercihlerini, 15-22 Mart tarihlerinde, tercih kılavuzunda belirtilen kurallara nazaran, ÖSYM’nin internet sitesinden T.C. kimlik numarası ve şifresini girerek yapacak. Atama yapılacak 8 bin 844 takımdan 5 bin 175’i hemşire, 800’ü ebe ve 3 bin 293’ü sıhhat teknisyeni-sağlık teknikerinden oluşacak. İlanda, kontratlı konumların unvan, branş, sayı ve tahsil seviyelerine dağılım ise şöyle sıralandı:

“Biyolog 3 (Lisans), Çocuk Gelişimcisi 49 (Lisans), Lisan ve Konuşma Terapisti 26 (Lisans), Diyetisyen 170 (Lisans), Ebe 800 (Lisans), Fizyoterapist 195 (Lisans), Hemşire 4397 (Lisans), Hemşire 778 (Ortaöğretim), İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist) 23 (Lisans), Odyolog 26 (Lisans), Perfüzyonist 7 (Lisans), Psikolog 146 (Lisans), Sıhhat Fizikçisi 14 (Lisans), Toplumsal Çalışmacı 73 (Lisans), Sıhhat Teknikeri İsimli Tıp 12 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Ağız Diş Sıhhati 111 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Ameliyat 34 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Anestezi 554 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Etraf Sıhhati 34 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Diş Protez 34 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Diyaliz 85 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Eczane 61 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Elektronörofizyoloji 20 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Konutta Bakım 49 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Fizik Tedavi 70 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Birinci ve Acil Yardım 596 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri İş ve Uğraşı Terapisi 11 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Laboratuvar 237 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Odyometri 57 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Ortopedi 65 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Patolojik Anatomi 13 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Podolog 10 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Radyoterapi 20 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Röntgen 354 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Tıbbi Sekreter 734 (Ön Lisans), Sıhhat Teknikeri Yaşlı Bakım 5 (Ön Lisans), Sıhhat Teknisyeni Anestezi 22 (Ortaöğretim), Sıhhat Teknisyeni Etraf Sıhhati 5 (Ortaöğretim), Sıhhat Teknisyeni Birinci ve Acil Yardım 34 (Ortaöğretim), Sıhhat Teknisyeni Laboratuvar 22 (Ortaöğretim), Sıhhat Teknisyeni Röntgen 22 (Ortaöğretim), Sıhhat Teknisyeni Tıbbi Sekreter 22 (Ortaöğretim), Toplam 5929 (Lisans), 3166 (Ön Lisans), 905 (Ortaöğretim), Genel Toplam 10000.”


SIHHAT BAKANLIĞI KONTRATLI İŞÇİ MÜRACAAT KOŞULLARI NELER?

MÜRACAAT GENEL KOŞULLARI


1. Bu kılavuzda bulunan kontratlı konumları yeğleyen adayların, 657 sayılı Kanunun 4 üncü hususunun (B) fıkrası ile birebir Kanunun 48 inci unsurundaki koşulları taşımaları gerekmektedir.

2. 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu kararları mucibince arşiv araştırması kararına bakılırsa atama süreci yapılacaktır.

3. 657 sayılı Kanununun 4 üncü hususunun (B) fıkrası ile 663 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 45/A hususu kapsamında istihdam edilecek kontratlı durumlara, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci unsuru yeterince mavi kart sahibi olup mavi kartlılar kütüğüne kayıtlı adaylar ve yabancı asıllı adaylar tercihte bulunamayacaktır.

4. Toplumsal Güvenlik Kurumundan emekli aylığı alanlar ile 65 yaşını doldurmuş olanlar bakılırsave başlatılmayacaktır.

5. Durumu “Başvuru Genel ve Özel Şartlarına” uygun olmayan adaylar ile yerleştirildiği kontratlı durumun niteliklerini taşımayan, aranan nitelik ve kuralları taşıdığı biçimde istenen evrakları müddeti içerisinde teslim etmeyen adaylar, vazifeye başlatılmayacaktır.

6. Odyolog, Perfüzyonist, Lisan ve Konuşma Terapisti ile Sıhhat Fizikçisi durumlarını, ilgili alanda yüksek lisansı/doktorası bulunduğundan tercih etme hakkı olan adayların tercih ekranında ilgili seçeneği işaretlemeleri gerekmektedir. İlgili seçeneği işaretleyen adayların ilgili kontratlı konumları tercih etmelerine müsaade verilecektir. Adayların verdikleri beyanlarının sorumluluğu kendilerine aittir. Bu alanda yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir. Yanlış, aldatıcı yahut palavra beyanda bulunan adayların, yerleştirilseler dahi Sıhhat Bakanlığınca atamaları yapılmayacaktır.


MÜRACAAT ÖZEL KOŞULLARI

ODYOLOG:


Kelam konusu duruma odyoloji alanında lisans eğitimi veren fakülte yahut yüksekokullardan mezun yahut öteki lisans eğitimleri üzerine odyoloji yüksek lisansı yahut doktorası yapan yahut lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans yahut doktora) Yükseköğretim Heyeti Başkanlığınca bu alanlara muadil olduğunu gösterir dokümana sahip adaylar başvurabilecektir.

PERFÜZYONİST:

Kelam konusu konuma perfüzyon alanında lisans eğitimi veren fakülte yahut yüksekokullardan mezun yahut öteki lisans eğitimleri üzerine perfüzyon alanında yüksek lisans yapan yahut lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca bu alanlara muadil olduğunu gösterir evraka sahip adaylar başvurabilecektir.

LİSAN VE KONUŞMA TERAPİSTİ:

Kelam konusu konuma lisan ve konuşma terapisi alanında lisans eğitimi veren fakülte yahut yüksekokullardan mezun yahut başka lisans eğitimleri üzerine lisan ve konuşma terapisi alanında yüksek lisans yahut doktora yapan yahut lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans yahut doktora) Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca bu alanlara muadil olduğunu gösterir evraka sahip adaylar başvurabilecektir.

SIHHAT FİZİKÇİSİ:

Kelam konusu duruma fizik, fizik mühendisliği yahut nükleer güç mühendisliği eğitimi üzerine radyoterapi fiziği, diagnostik radyoloji fiziği yahut nükleer tıp fiziği kısımlarının birinde yüksek lisans mezunu olan yahut lisansüstü eğitiminin (yüksek lisans) Yükseköğretim Konseyi Başkanlığınca bu alanlara muadil olduğunu gösterir evraka sahip adaylar başvurabilecektir.

SIHHAT TEKNİSYENİ (İLK VE ACİL YARDIM):

Bu unvana başvuracak adaylar, Sıhhat Meslek Mensupları ile Sıhhat Hizmetlerinde Çalışan Öbür Meslek Mensuplarının İş ve bakılırsav Tariflerine Dair Yönetmeliğin ek-1’de belirtilen aşağıdaki bakılırsavleri yapacaklardır.

a) İntravenöz ve intraossöz teşebbüs yapar.

b) Temel hava yolu uygulamaları, endotrakeal entübasyon ve oksijen uygulaması yapar.

c) Uygun taşıma tekniklerini uygular.

ç) Temel hayat dayanağı protokollerini uygular. Bu uygulama sırasında yarı otomatik ve tam otomatik eksternal defibrilatörleri kullanır.

d) Travma stabilizasyonu ile kırık, çıkık ve burkulmalarda stabilizasyonu sağlar.

e) Hastanın nakle hazır hale gelmesini sağlar.

f) Yara kapatma ve sıradan kanama denetimi yapar.

g) Acil doğum durumunda doğum aksiyonuna yardımcı olur.

ğ) Monitörizasyon ve defibrilasyona yardımcı olur.

h) bakılırsavinin tüm evrelerinde haberleşme ağını hakikat ve süratli bir formda kullanır.

ı) Ambulansı teknik, tıbbi araç-gereç ve materyal tarafından kullanıma hazır biçimde bulundurur, gerektiğinde ambulansta şoförlük nazaranvi yapar.

Okumaya devam et...
 
Üst