Sıhhat çalışanları iş bırakıyor

Leila

Global Mod
Global Mod
Sıhhat ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) üyeleri, Aile Sıhhati Merkezlerindeki sıkıntıların ve sıhhat çalışanlarının sıkıntılarının giderilmesi, kendilerini duymazlıktan gelen yetkilileri bir kere daha uyarmak için 17-18 Şubat tarihlerinde Aile Sıhhati Merkezlerinde (ASM) iş bırakma sonucu aldıklarını deklare etti.

Sıhhat çalışanlarının taleplerinin yerine getirilmesini isteyen SES üyeleri, hükümete seslerini duyurabilmek için 17-18 Şubat tarihlerinde ASM’lerde iş bırakma aksiyonu yapacak.

ÇALIŞANLAR MUTSUZ

Aile sıhhati merkezlerinde çalışan sıhhat işçilerinin artık katlanılamaz boyutlardaki meselelerle iç içe olduğunu vurgulayan SES Eskişehir Şube Lideri Birtürk Özkavak, sağlığı piyasaya açmak hedefiyle oluşturulan Aile Hekimliği Sistemi’nin gelinen noktada bütün sıhhat sistemiyle birlikte bir kangren haline dönüştüğünü söylemiş oldu.

Bilhassa pandemi sürecinin yanlış ve bilim dışı uygulamalarıyla, ekonomik krizin tesiriyle ve çıkarılan son ceza yönetmeliği ile sıkıntıların ayyuka çıktığını tabir eden Özkavak, şunları söylemiş oldu;

*Çalışanlar mutsuzdur. Pahalılık yoksulluk artan şiddet angaryalar mobbing derecesine varan baskılar çalışanları bezdirmiştir. Çalışanların gerçek gelirleri düşmüş, maaşlara yapılan kelamda artışlar yetmemiştir.

*Çalışma şartları ağırlaşmıştır. Aile Sıhhati Merkezleri, ekonomik kiriz ve akabinde süren artırım furyasından en çok etkilenen kurumların başında geliyor.

*bir daha artan şiddet olayları, teminatsız çalışmanın dayatılması, angaryalar, fiyat güvencesizliği, pandemi şartları, aşı ve tüm öteki rutin hizmetlerinin yoğunluğu, çalışma ortamlarının problemleri, yükü ve en son ceza yönetmeliğinin dayatılmasıyla ASM çalışanları son derece demoralize ve mutsuzdur.


“SAĞLIKSIZ ÇALIŞMA ORTAMLARINA SON VERİLSİN”

Problemlerin en başında artan fahiş fiyatlar, düşük fiyatlar olduğunu ASM’lerin bütün masraflarının cari ödemelerden karşılandığını belirten Özkavak, ekonomik krizin derinleşmesi, masrafların olağanüstü artması ile ASM’lerin işleyişini zora soktuğunu söylemiş oldu.

Gerek kamu binalarında gerek özel binalarda hizmet veren ASM’lerin kira masraflarının geçtiğimiz yıla bakılırsa yüzde 36 -150’yi bulan artışlar gösterdiğini vurgulayan Özkavak taleplerini şöyleki sıraladı:

*Bütün birinci basamak sıhhat hizmetleri çalışanlarına insanca yaşayacak emekliliğe yansıyacak temel fiyatlar istiyoruz. Mobbinge keyfiyete yandaş sendika baskısına kuralsız ve teminatsız çalışmaya anti demokratik uygulamalara, sıhhatsiz çalışma ortamlarına son verilmesini istiyoruz.

* Cezalandırma yönetmeliği geri çekilmelidir. ASM’lerin çalışması performans kriterlerine bakılırsa değil bilimsel ve halkın sıhhat gereksinimlerine bakılırsa olmalıdır. Tüm ASM çalışanları takımlı teminatlı olmalıdır. Bu sağlanana kadar tüm çalışanların fiyatları devlet tarafınca karşılanmalıdır.

* ASM binaları kamusal olarak muhakkak standartlarda bölgesel planlamalar ile yapılmalıdır. Tüm donanımı kamusal kaynaklarla yapılmalı, tüm sarfiyatları kamu tarafınca sağlanmalıdır. Yeni açılacak bölgelerde çalışanların fiyatlandırması gerçek şartlara bakılırsa hesaplanarak derece kademelerine göre uygun maaş almaları sağlanarak mağduriyetleri engellenmelidir.

* Bu günlerde en değerli problemlerden biri cari sarfiyat ödemeleridir. Artırımlar karşısında eriyen ve hizmet sunumunu olumsuz etkileyen cari masraf ödemelerinde artışlar kâfi değildir. Çok acele biçimde en az iki katına çıkarılmalıdır. Gerçek enflasyon oranında daima güncellenmelidir. Uzun vadede tüm sarfiyatlar kamu tarafınca karşılanmalı birinci basamak hizmetleri desteklenmelidir.

* Giderek artan şiddet olaylarına karşı tesirli caydırıcı bir şiddet yasası çıkarılmalıdır.

* Kamu binalarında yahut özel binalarda yerleşmiş bulunan ASM’lerinin elektrik ve doğalgaz masraflarından fiyat alınmamalıdır.

“İŞ BIRAKMA KARARI ALDIK”

Problemlerin olağanüstü büyümesi karşısında geçtiğimiz günlerde tekraren basın açıklamaları ve iş bırakma aksiyonları yaparak taleplerini lisana getirerek yetkililerden tahlil bulmalarını istediklerini söz eden Özkavak, şu tabirleri kullandı;

*Hala duymazlıktan gelen yetkilileri bir defa daha uyarmak için ve hakikaten sıkıntılarımızın çözülmesini sağlamak için 17-18 Şubat tarihlerinde iş bırakma sonucu aldık.

*Buradan iş bırakma sonucu alan öteki sendika dernek ve meslek örgütlerine sesleniyoruz. Önümüzdeki süreci geçiştirilecek tarihler olarak değil sahiden sonuç alacak, sıhhat işçilerinin meselelerini çözebilecek biçimde değerlendirelim.

*Temel taleplerimizde ortaklaştırarak bir ortaya gelelim. Göstermelik değil gerçek bir gayret perspektifiyle iş bırakma sonucunı uygulayalım. SES tarihi birikimiyle kangrene dönüşmüş sıkıntıların tahlili için hazır.

Okumaya devam et...
 
Üst