Tabipler, ‘Beyaz Buluşma’ öncesinde 10 acil taleplerini deklare etti

Leila

Global Mod
Global Mod
‘Büyük Beyaz Buluşma’ ismi altında hareket düzenleyecek olan doktorlar, iktidara seslenerek 10 acil taleplerini deklare etti. Tabipler, maaşların en az yoksulluk sonunun iki katına yükseltilmesi taleplerinde bulundu.

13 Mart’ta Haydarpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde ‘Büyük Beyaz Buluşma’ düzenleyecek olan tabipler, taleplerini deklare etti.

İstanbul Tabip Odası, doktorlar için 10 acil talebi şöyleki sıraladı;

*TTB’nin önerdiği “Sağlıkta Şiddet Yasası” ivedilikle yasalaşmalı; cezalar tutuksuz yargılanma ve “hükmün açıklanmasının geri bırakılması” düzenlemelerinin uygulandığı hudutların üzerine çıkarılmalıdır.

*Kamu hastanelerinde vazifeye yeni başlayan pratisyen ve asistan doktorlar için temel fiyat (maaş+ sabit ek ödeme) yoksulluk hududunun en az iki katı, uzman tabipler için yoksulluk hududunun en az iki buçuk katı olmalı; sabit ek ödemeler genel bütçeden karşılanmalıdır.

*Özel sıhhat bölümünde çalışan tabiplerin toplumsal güvenlik primleri “prim ödeme tavanı” üzerinden çalıştıkları kurumlar tarafınca ödenmeli; fiyatları en az yoksulluk sonunun iki buçuk katı olmalıdır.

MAAŞ DAVETİ

*Aile tabibi maaşları en az yoksulluk sonunun iki katına yükseltilmeli; tüm ASM binaları kamu tarafınca inşa edilmeli, tıpkı standartlarda donanımı kamu tarafınca sağlanmalı, bütün sarfiyatları Sıhhat Bakanlığı’nca karşılanmalı; Aile Hekimliği Ceza Yönetmeliği geri çekilmelidir.

*OSGB’lerde çalışan işyeri doktorlarının fiyatları Türk Tabipleri Birliği’nin belirlediği minimum fiyat üzerinden ödenmelidir. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur farkı gözetilmeksizin bütün emekli doktor maaşları (25 yılda emeklilik baz alınarak) pratisyen doktorlar için minimum 15.000 TL, uzman tabipler için taban 18.000 TL’ye çıkarılmalıdır.

*Çalışma ortamlarımız ve şartlarımız güzelleştirilmeli, başta asistanlar olmak üzere bütün doktorlara nöbet fiyatı kesilmeden nöbet sonraki müsaade hakkı tanınmalı, intörn doktor fiyatları en az taban fiyat düzebir daha çıkarılmalıdır.

*COVID-19 “illiyet bağı” aranmaksızın meslek hastalığı sayılmalı, pandemide çalışılan her yıl için 120 gün yıpranma hissesi uygulanmalı, tabipler için ek gösterge 7.200 olmalıdır. Sıhhat sistemi ve kurumsal meseleler kaynaklı malpraktis davaları ile tabipleri ödeyemeyecekleri tazminatlara mahkum eden uygulamaların önlenmesi için yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Tabipleri de hastaları da mağdur eden, doktorlara karşı şiddet kaynağı olan, halkın sıhhatini tehlikeye atan 5 dakikada muayene dayatmasından vazgeçilmeli, hasta randevuları her hastaya en az 20 dakika ayrılacak biçimde düzenlenmelidir.

KAR niçinİYLE AKSİYON SONLANDIRILDI

TTB öncülüğünde, sıhhat meslek örgütlerinin iştirakiyle “Emek Bizim, Kelam Bizim” mücadele programı çerçevesinde 13 Mart 2022 Pazar günü yurdun her yanından gelecek doktor ve sıhhat meslek örgütlerinin iştirakiyle İstanbul’da yapılması planlanan “Büyük Beyaz Buluşma ve Beyaz Yürüyüş” ağır kar yağışı niçiniyle yalnızca İstanbul’dan iştiraklerle gerçekleştirileceği açıklanmıştı.

Okumaya devam et...
 
Üst