Tıpta uzmanlık dernekleri: Şiddet sıhhati öldürüyor

Leila

Global Mod
Global Mod
Türkiye genelinde örgütlenen 55 tıpta uzmanlık derneği ile Türk Tabipleri Birliği (TTB) ortak bir açıklama ile sıhhatte şiddete dikkat çekti. Açıklamada, “Şiddet sıhhati öldürüyor! Kısıtlı yasal düzenlemelerle değil, şiddeti oluşturan niçinlere karşı birlikte hareket ederek sıhhatte şiddetle uğraş edebiliriz” denildi.

Türkiye’de sıhhat ortamında şiddetin sistematik olarak uygulanan, hasta ve yakınlarının sisteme dönük öfkesini sıhhat çalışanından çıkardığı bir meseleye dönüştüğü ikazında bulunan tıptaki uzmanlık dernekleri ortak açıklama yaptı.

SIHHAT BİR İNSAN HAKKIDIR

“Şiddet ortamında sıhhat hizmeti olmaz.” Sıhhat, “alınır – satılır” bir market eseri değildir, bir insan hakkıdır ve şiddetle sıhhate ulaşılamaz” denilen açıklamada, her gün kelamlı şiddete maruz kalma oranlarının yüzde 85’in üzerinde olduğu, hizmet sunum şartlarının, tabip ve hasta içinde kurulması mecburî olan alakayı her geçen gün daha fazla bozduğuna dikkat çekildi.

Şiddetin doktorların mesleksel doyumlarını yok ettiği için meslekten ve ülkeden ayrılmalara yol açtığı belirtilerek, “Şiddet niçiniyle sıhhat iş gücünün hizmetten çekilmesi giderek uzayan randevu müddetlerine ve hastaların hizmete ulaşmasını engellemeye başladı. Bu sorunun giderek derinleşeceğini artık sıhhat siyasetlerini oluşturanlar bile görüyor; lakin sorunun niçinleri irdelendiğinde görüyoruz ki tahlil olarak hazırlanan kısıtlı yasal düzenlemeler ne yazık ki şiddeti azaltmaya yetmeyecek” denildi.

“SAĞLIKTA ŞİDDET HEM TABİBE, tıpkı vakitte TOPLUMA ZİYAN VERİYOR”

Sıhhat ortamında şiddetin, hem tabiplere tıpkı vakitte topluma ziyan verdiği; doktorun hastasını uygunlaştırmak istediği, hastanın da tabipten şifa beklediği hatırlatılarak; “Amaç ortaktır. Hastalarımız bizim düşmanımız değildir. Sıhhatte şiddetin sebebi Sıhhatte Dönüşüm Programı ile ‘5 dakikaya sıkıştırılan hasta randevuları’dır. Sıhhatte şiddetin sebebi ‘hastaya müşteri gözüyle bakılmasını dayatan sistem’dir. Sıhhatte şiddetin sebebi ‘ne kadar epeyce hasta, o kadar fazlaca para’ anlayışıdır. Sıhhatte şiddetin sebebi ‘hekimi ucuz işgücü girdisi olarak bakılırsan’ anlayıştır” denildi.

“SAĞLIKTA POPÜLİST UYGULAMALARDAN GERİ DÖNÜLMELİ”

TTB ve tıpta uzmanlık derneklerinin açıklamasında devamla şu görüşlere yer verildi. Hastalarının ve toplumun düzgünlüğünü öncelemeye yemin etmiş doktorlar olarak:

* Muayene randevularının her hastaya kâfi müddet ayrılacak biçimde düzenlenmesini,

* Birinci basamak sıhhat hizmetlerinin güçlendirilmesini,

*Acil servislerde yalnızca acil hastalara bakılacak bir sıhhat hizmeti planlaması yapılmasını,

* Sıhhat kurumlarındaki çalışma ortamı ve şartlarının, sıhhatte şiddeti önleyecek biçimde bir daha düzenlenmesini,

* Hastayı müşteri, sıhhat hizmetini “kâr getiren işlem” olarak goren anlayışın derhal terk edilmesini ve sıhhatin temel bir insan hakkı olarak sunulmasını,

*Tıp fakültesi ve tıpta uzmanlık eğitiminde kontenjanları artırarak niteliği düşürecek, var olan problemleri daha da büyütecek, toplumun sıhhat hakkına erişimini engelleyen popülist uygulamalardan süratle geri dönülmesini talep ediyoruz.

“SAĞLIKTA ŞİDDET var ise BİZ YOKUZ”

*Türk Tabipleri Birliği ve tıpta uzmanlık dernekleri olarak “Sağlıkta şiddet var ise, biz yokuz!” diyoruz. 6331 sayılı yasa uyarınca çalışanların iş güvenliği ile ilgili her türlü tedbirin alınmasının patronun sorumluluğunda olduğunu hatırlatıyoruz. Sıhhat çalışanlarının çalışma ortamını şiddetten arındırmak patronun sorumluluğudur. Gerekli tedbirlerin alınmaması durumunda yasal süreçleri işleteceğimizi hatırlatıyoruz.

*“Şiddet ortamında sıhhat hizmeti olmaz.” Sıhhat, “alınır – satılır” bir market eseri değildir, bir insan hakkıdır ve şiddetle sıhhate ulaşılamaz! Şiddeti durduralım!

Okumaya devam et...
 
Üst