TTB ve Sıhhat Meslek Örgütleri’nden ortak miting daveti

Leila

Global Mod
Global Mod
Sağlık alanında örgütlü olan Sıhhat Meslek Örgütleri yaptıkları ortak açıklama ile “Emek Bizim Kelam Bizim, Sıhhat Hepimizin” başlığıyla 29 Mayıs’ta Ankara’da düzenlenecek mitinge tüm sıhhat çalışanları, tabipler ile toplumun her kesitini davet etti.

Türk Tabipleri Birliği’nde (TTB) düzenlenen basın toplantısının açılış konuşmasını yapan TTB Genel Sekreteri Prof. Dr. Vedat Bulut, Seyahat Davası’nda verilen mahpus cezalarına reaksiyon gösterdi.

Yükselen demokrasi ve özgürlük taleplerinin değerine dikkat çeken Bulut, hak arayışı ortasında olan tüm kişi ve kurumlar ile dayanışma ortasında olduklarını söz etti.

Miting için ortak çağrıyı ise Sağlık ve Toplumsal Hizmet İşçileri Sendikası (SES) Eş Genel Lideri Selma Atabey okudu.

”Emek bizim, kelam bizim, sıhhat hepimizin, halkın sıhhat hakkı için, haklarımız için gayrete devam” tabirleri ile başlayan ortak metinde, “Çoklu krizlerin yaşandığı bu vakitte sıhhatte yaşanan kriz de günden güne derinleşmektedir. Pandemide bilimden uzak yaklaşımlar, sıhhat hizmetlerinin ertelenmesi ve sağlıksızlık üreten bu sıhhat sistemi bugün toplumun sıhhate erişiminde epey önemli problemler yaratmaktadır. Konutlarda oluşan sanal kuyruklar, aylarca daha sonrasına alınabilen randevular, gitgide artan kalemlerle cepten ödemeler, kamusal sıhhat hizmetlerini tüketen düzenlemeler ile özel hastanelere teşvik, sıhhatte eşitsizlik tüm topluma ‘artık yeter’ dedirtmiştir” denildi.

“KORUYAN DEĞİL, HASTALIĞI ÜRETEN SİSTEM”

Sağlıklı bir toplum için çaba eden sıhhat çalışanlarına sağlıksızlık dayatıldığına yer verilen açıklamada; “Sağlık sisteminin getirdiği aksiliklerin toplumun sıhhatine daha az yansıması için her birimizin emeği, özverisi ve uğraşı da katlanarak artmaktadır. Koruyan değil hastalık üreten bu sistem daha fazla hasta, daha fazla hastalık ile kar etmeyi hedeflerken, bizlere de mesleksel tatminsizlik, daha ağır geçen çalışma saatleri, daha uzun mesailer, daha büyük duygusal yük olarak yansımaktadır. Tüm bu emek ağır çalışmaya karşılık her geçen gün haklarımız daha fazla gasp edilmektedir” tabirleri kullanıldı.

aslına bakarsanız yetersiz olan vaatlerin bile yerine getirilmediği, ne özlük haklarında güzelleştirme, ne de sıhhatte şiddeti ortadan kaldıracak tedbirlerin alınmadığına dikkat çekildi.

Başta sıhhat çalışanları olmak üzere toplumun her bölümüne 29 Mayıs’ta Ankara’da buluşma daveti yapıldı.

ÇAĞRIYI YAPAN MESLEKSEL ÖRGÜTLENMELER

TTB, Türk Dişhekimleri Birliği, SES, Devrimci Sıhhat Personelleri Sendikası, Tüm Radyoloji Teknisyenleri ve Teknikerleri Derneği, Toplumsal Hizmet Uzmanları Derneği, Veteriner Tabipler Derneği, Tarım Orman Etraf ve Hayvancılık Hizmet Kolu Kamu İşçileri Sendikası, Birinci Basamak Sıhhat Çalışanları Birlik ve Dayanışma Sendikası.

Okumaya devam et...
 
Üst