Uzmanlar tek tek deklare etti! İşte Omicron’un yarattığı sıkıntılar

Leila

Global Mod
Global Mod
Salgında son durumu pahalandıran KLİMİK Derneği, “Çok fazla artan olgu sayıları niçiniyle Omicron dalgası hastanelerde tıkanmalara yol açmıştır. Bu dalgayı sonlandırabilmek için hem aşılamanın, tıpkı vakitte toplumda hastalığın yayılımını engelleyecek öteki tedbirlerin artırılması zaruridir, aksi biçimde hem sıhhat sisteminin tıkanması, tıpkı vakitte mevt sayılarının artması kaçınılmazdır” ikazında bulundu.

Türk Klinik Mikrobiyoloji Ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği (KLİMİK) salgında son durum ve Omikron varyantıyla ilgili açıklamada bulundu.

Deneğin açıklamasında, “Omikron varyantı, beklenildiği ve biz dahil tüm bilim dünyası tarafınca öngörüldüğü üzere tüm dünyada, evvelki dalga ve varyantların hayli ötesinde sayılarda kişiyi hastalandırmaya devam etmektedir” denildi.

Geçtiğimiz hafta Dünya Sıhhat Örgütü’nün bildirdiği 21 milyonluk yeni olay sayısına dikkat çekilen açıklamada, “Pandeminin başından beri bir haftada bildirilen en yüksek hadise sayısı olmuş, tıpkı hafta 50 bin kişi de bu hastalık niçiniyle ömrünü kaybetmiştir” ayrıntıları paylaşıldı.

OMICRON’UN YARATTIĞI PROBLEMLER

Bugüne kadar elde edilen bilgilerle Omicron ve yarattığı problemlerle ilgili, bir daha çoğunluğu bilim etrafları tarafınca öngörüldüğü belirtilen sonuçlar şöyleki aktarıldı;

*Hatırlatma dozu/dozları yapılmamış olsa da aşılılarda Omicron’a bağlı hastane yatışı ve vefatlar, aşısızlardan epeyce daha düşüktür. Hatırlatma dozu/dozları yapılanlarda bu riskin daha da düşük olmasının yanında infeksiyona karşı koruyuculuk da artmaktadır.

*Geçirilerek yahut aşıyla elde edilmiş bağışıklığı bulunmayanlarda da Omicron’un deltaya kıyasla yaklaşık 1/3 oranında daha az hastane yatışına niye olduğu görülmüştür.

*Eldeki datalar infeksiyona karşı koruyuculuğun kısa periyodik olduğunu göstermektedir. Bu niçinle Omicron öncesinde de olduğu üzere hastane yatışı ve vefat riski hatırlatma dozları ile de sıfırlanmamaktadır.

*Özellikle aşılama ve toplum bağışıklığında istenilen düzeylere ulaşamamış toplumlarda çok artan olgu sayıları bundan evvelki dalgalardan epeyce daha fazla hastane yatışına ve vefata niye olabilmektedir. Bunun haricinde Omicron bilhassa aşı önerilmeyen çocuk yaş kümelerinde öteki varyantlara bakılırsa daha fazla hastane yatışına niye olmaktadır.

*Kontrolsüz hadise sayısı artışlarının yarattığı bir başka değerli olumsuzluk da hastaneye öbür niçinlerle yatmış olanlarda, hastanede edinilen Omicron infeksiyonlarıdır. Ayrıyeten hastanelerin kapasitelerini büyük ölçüde COVID-19 hastalarına ayırmak zorunda kalmaları da COVID-dışı niçinlere bağlı tıbbi bakım ve tedavi hizmetlerinin gereğince verilememesine niye olmaktadır. Hakikaten Omicron dalgası ile birlikte kimi ülkelerde toplam ölümlerde de daha evvel hiç görülmemiş yüksek seviyelere şahit olunmaktadır.

*Gerek sıhhat gerek başka kritik hizmetlerin aksamadan yürütülebilmesi; okulların açık kalmasının sağlanması açısından toplumda denetim tedbirleri hala epey kıymetlidir.

“AŞILAMA İSTENİLEN DÜZEYE ULAŞMADI”

*Ülkeler, aşılanma ve geçmiş dalgalardan etkilenme oranları bakımından farklı olduğu için Omicron dalgasının tesirleri de ülkeler seviyesinde farklılıklar gösterebilmektedir. Bu niçinle birtakım ülkelerin denetim tedbirlerini gevşetiyor olmaları, bilhassa Omicron dalgasının çabucak hemen başında olan ülkeler için bir örnek kabul edilmemelidir.

*Örneğin aşılama oranı çok yüksek olan Danimarka yahut daha evvelki dalgalarda toplumun büyük bir kısmının hastalanmış olmasından dolayı neredeyse toplumsal bağışıklık düzebir daha erişmiş Güney Afrika gibi birtakım ülkelerde, Omicron dalgası sırasında artan hadise sayılarına karşın hastane yatışı ve ölümlerde artış olmamış ve bu ülkeler bu niçinle infeksiyonun toplumda yayılmasına yönelik ek tedbirleri azaltma yoluna gitmiştir.

*Bu bağlamda %62’lerde bulunan toplam aşılı oranı ve toplumda infeksiyonun sonlandırılması konusunda alınan tedbirlerin derecesi bizimle benzerlik gösterdiği için ABD dataları, ülkemiz açısından daha yol gösterici olabilir: Bu ülkede Omicron dalgasında hastane yatış sayıları evvelki dalgaları aşmış, ağır bakıma yatan ve ölen kişi sayıları da bunu takip ederek evvelki en yüksek sayılara yaklaşmış; çocukluk çağı hastaneye yatış oranları tüm vakit içinderın en yüksek düzeylerine ulaşmıştır.

“ÖNLEMLERDEN VAZGEÇİLMESİ İSTİKAMETİNDE TELAŞ YARATIYOR”

KLİMİK Derneği, ülkemizce Omicron dalgasıyla ilgili olarak yaşanan sıkıntılarıyla şöyleki aktardı;

*Hem birincil aşılamada hem hatırlatma dozlarında istenilen düzeylere hala ulaşılamamıştır.

*Risk kümesinde yer alan yaşlı ve komorbiditeli şahısların değerli bir kısmının aşılamasında, etkililiği daha düşük olan ve Omicrona karşı kâfi seviyede koruyuculuk sağlayamadığı gösterilmiş inaktive virüs aşısı kullanılmıştır.

*COVID-19’un toplumda yayılmasını engelleyebilecek aşı haricindeki tarama, test etme, izolasyon, kalabalıkların azaltılması üzere tedbirlerden vazgeçiliyor olması ağır hastalık ve mevt sayılarının daha fazla olabileceği tarafında tasa yaratmaktadır.

“OMİKRON DALGASI HASTANELERDE TIKANMALARA YOL AÇTI”

*Geçtiğimiz hafta, başta İstanbul ve İzmir’de olmak üzere COVID-19 hastalarına ağır bakım yatağı bulma sorunu ortaya çıkmıştır. Bilhassa rutin hizmetlerin ve ameliyatların devam etmesinden kaynaklanmış olduğu düşünülen bu sorunun da açıkça gösterdiği üzere, epeyce fazla artan olgu sayıları niçiniyle Omicron dalgası hastanelerde tıkanmalara yol açmıştır.

*Bu dalgayı sonlandırabilmek için hem aşılamanın, tıpkı vakitte toplumda hastalığın yayılımını engelleyecek öteki tedbirlerin artırılması zaruridir, aksi biçimde hem sıhhat sisteminin tıkanması, tıpkı vakitte vefat sayılarının artması kaçınılmazdır.

*Nitekim ülkemizden biraz daha yüksek aşılanma oranına sahip Almanya’da aşılamada istenilen düzey sağlanmamış olduğu için Omicron sırasında toplumda alınacak tedbirler daima güncelleme yoluyla gerektiğinde daha da sıkılaştırılarak hastane yatışları ve ölümlerin artmasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir.

KLİMİK’TEN DAVET

KLİMİK, yapılması gerekenleri de şu biçimde sıraladı;

*Aşılama çalışmaları, çocuk yaş kümesi da dahil edilerek hızlandırılmalıdır.
*Daha evvel inaktive virus aşılarıyla aşılanmış, bilhassa risk kümesinde olan şahıslara, omikrona karşı daha tesirli olabilecek mRNA aşılarıyla ek dozlar bir an evvel yapılmalıdır.
*Test kapasitesi güçlendirilerek artırılmalıdır: Uygun kademelerde süratli antijen test seçenekleri devreye sokulmalıdır. Semptomatik bireylerin testlere erişimi kesinlikle sağlanmalıdır.
*Yarıyıl tatili niçiniyle hareketliliğin de arttığı bu vakitte toplu nakliyecilikte test zaruriliği geri getirilmelidir.
*Uzaktan çalışma, kural ve şartları belirlenerek önerilmeli ve teşvik edilmelidir.
*Kapalı ortamlarda yapılacak toplantılara kısıtlamalar getirilmelidir.
*Sinema, tiyatro, konser, maçlar, spor salonları, alışveriş merkezlerine girişlerde aşısızılara kısıtlamalar uygulanmalıdır.

Okumaya devam et...
 
Üst